Поведението на оратора при говорене от трибун


Категория на документа: ДругиЖестът между Буш и Ширак е сигнал за приятелство и разбирателство7. Прихващането на лакътя е навлизане в личното пространство, и би било позволено само, ако се случва между двама приятели ( или поне се иска да изглежда така).

Този жест на Майкъл Новак е сигнал за сигурност (вдигнатият палец нагоре, без значение дали ръката е свита или опъната, е знак, че всичко е наред) и едновременно разяснение (заради опъната напред ръка). Трибуната е по-ниска и разкрива облеклото на оратора, което е строго официално. Той излъчва както спокойствие, така и авторитет докато говори.

Ето и един жест на истинска радост, приветствие и откритост към хората на Винфрид Кречман. Вдигнатите ръце, с обърнати напред (открити) длани и отворени пръсти, както и мимиките от лицето са положителни и емоционални за публиката. Те оставят внушението за истинска радост и благодарност на оратора към слушащите го хора.

През последните години интересът към ораторското изкуство естествено нараства и предизвика появата на редица теоретически изследвания на неговите закономерности. Няма страна в светът, в която още от древността, та до наши дни, да не се обсъждат проблемите на общуването между оратор и аудитория, и пътищата за подобряването им да не са обект на специално внимание. Още по време на възраждането в България публичните речи са средство за формиране на националното ни съзнание. Чрез пламенните речи на Д.Чинтулов, Д.Войников, Н.Михайловски слушателите от различни социални прослойки възприемат идеите за политическо и културно развитие на българският народ. А какво е един истински оратор без една удобна трибуна - вдъхваща респект, и една голяма публика - вдъхваща кураж.

И до ден днешен въздействието върху масите става най-успешно чрез ораторското изкуство, силата на речта и таланта на говорещия от трибуната, успяващ да овладее не просто хората, но и техните мисли, не просто пространството, но и времето.

Любопитно

А дали е печелившо да си оратор, и да говориш от трибуна? Ето и някои от най-добрите оратори в света, и техните пари (хонорари в евро):

1. Бил Клинтън (политик) - 500 000
2. Тони Блеър (политик) - 450 000
3. Алън Грийнспан (икономист) - 300 000
4. Рудолф Джулиани (политик) - 270 000
5. Хенри Кисинджър (политик) - 250 000
6. Боно (музикант) - 200 000
7. Ал Гор (политик) - 200 000
8. Колин Пауъл (политик) - 150 000
9. Мадлейн Олбрайт (политик) - 150 000
10. Кофи Анан (политик) - 100 000
11. Герхард Шрьодер (политик) - 100 000
12. Гюнтер Яух (модератор) - 80 000
13. Михаил Горбачов (политик) - 50 000
14. Хелмут Шмит (политик) - 45 000
15. Сара Фергюсън (херцогиня на Йорк ) - 45 000

[По материали и източници на Washington Speakers Bureau, New York Times, Guardian, Forbes , Cicero.]

1

 [Вж. Богданов, Б. Демостен ораторът. Във: Велики оратори. Демостен. С., 1982, с. 9.; вж. и Богданов, Б. Ораторско изкуство и реторика в Античния свят. Във: Лекции по реторика. С., 1978, с. 250.]

2

 [Вж. по този въпрос Хализев, В. Драмата на сцена и при четене. Във: Увод в литературознанието. С., 1978, с. 235.]

3

 [Вж. Квинтилиан , М. Ф. Обучението на оратора. С., 1982, с. 97]

4

 [Вж. Руменчев , В., Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. С., 2006, с. 577]

5
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поведението на оратора при говорене от трибун 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.