Практика по корабни машини и механизми


Категория на документа: Други


 Реферат
Запознаване инструктаж по безопасност,запознаване с машините и механизмите в отделните цехове.Запознаване с принцип на действие на отделните машини.
Постъпва кораб за докуване на сух док-освобождава се долната чат на кораба с помощта на корабо-подемни съоражения.Проведохме комплекс от ремонтни работи,защото беше необходимо да се ревезира подводната част на кораба,за да се отстранят обрастването на корабната обшивка от морски организми.Също така помогнах в необходимото отстраняване на корозионното и ерозионното износване на корабния корпус и кормилния комплекс.За боядисването на корпуса използвахме противообрастваща боя и ултразвукова защита.
Сухия док се състои от докова камера,дъно,батапорт и канали за стичане на водата.Представлява бетонна камера,дъното на която е под морското равнище,а връзката и с морето се осъществява чрез специална подвижна стена,която се казва батапорт.Наредихме килблоковете по теоретичния чертеж на кораба,така че върху всеки килборд да стъпи определено ребро.След това отворихме главните вентили на камерата и тя се напълни с вода.Отвори се батапорта и вкарахме кораба в дока.Започнахме изпразване на камерата,като включихме помпите.
Подпомогнах боядисването и грундирането и почистването на корпуса.
Подпомогнах дефектацията на дейдвудното устройство.Заменихме детайлите от протекторната защита.Подпомогнах работата,свързана с заваръчни дейности.Спомогнах почистването на корпуса от корозия и старата боя.Използвах ударни чукчета и телени четки.
Участвах в изчистването на труднодостъпните места,с помощта на ударен инструмент.Използвах скеле за кърмовaта и носовата част.

Следяхме отвреме навреме за наличието на влага върху боядисаната повърхност.
Използвахме телени четки за подводното почистване.Подводното почистване и последващото боядисване са особено ефективни и незаменими при експлоатацията на големотонажните кораби.При подводното боядисване използвахме ефикасни бои,както антикорозионни,така и необрастващи,на етилова основа или на базата на каменновъгленовия лак.С увеличаване на солеността на водата,боята престава да прилепва към металната повърхността.Създадохме изкуствен крен,с цел оголването на нуждаещата се от ремонт част.
Спомогнах демонтирането на отделните механизми и тяхното пренасяне в цеховете.При едрогабаритните детайли намазахме работните повърхнини обилно с грес и ги увихме с парцали,за да не ги нараня при тяхното транспортиране.
Спомогнах разглобяването на механизмите.След това почиствах след тяхното разглобяване,неизменна дейност от моята служба.Пренасях крикове,съдове за съхраняване на детайлите и специални инструменти за ремонта на детайлите.Почиствах детайлите на старата боя и ръжда и нагар.Използвах стъргалка за тази дейност или телена четка.
Детайлите могат да се обезмаслят на студено със спирт,бензин или друг разтворител.Направихме пълен преглед на детайлите.
Наблюдавах дефектация на зъбните предавки.Измериха се страничните хлабини на зацепените зъби.
Прегледахме плъзгащите лагери за наличието на пукнатини,завличане на корозия и други.
Запознаване с устройството и принципа на работа на трюмен сепаратор.
Запознаване с устройството и принципа на действие на хидрофори.
Помагах при почистването на маслоохладител на разпределящ вал.
Възстановяване на спукана тръба.Наблюдавах почистването на въздухоохладител на главния двигател.
Наблюдавах смяна на буталото на повредената помпа,като се постави ново с по-голям диаметър,с цел да се запази препоръчваната радиална хлабина.Когато цилиндрите са оформени като цилиндрови втулки,последните се подменят с нови,нормален размер.
Подпомагах сменяне на спукана тръба от пожарна магистрала.
Наблюдавах почистване на клапани.Пренасях разглобени детайли и ги почиствах от масло и корозията,които ги бяха обхванали.
При ремонта на шарнирните съединения при буталните помпи,повредените отвори се възстановяват чрез наваряване с последващо зенкероване и райбероване по размера на новите или престърганите палци.Ремонтът на буталото на водните цилиндри,обикновено включва замяна на бронзовите пръстени и набивките.
След ремонта помпите се изпитват и регулират.
Запознаване с устройството на други уреди,материали,механизми и машини,и техния принцип на действие.Спомагах пренасянето на уплътнения , търкалящите се лагери и други механизми.
Характерните дефекти на центробежните помпи са износването на лагерите и шийките на валовете,корозионното разяждане на работното колело и вътрешните повърхнини на корпуса.В резултат на износването се увеличават хлабините между колелото и корпуса,което води до намаляване на работното налягане и дебита на помпата.При отклонения от цилиндричната форма над допустимите граници за шийките,а също и при неголямо биене,валовете се престъргват на струг,наваряват се и след това се подлагат на механична обработка.Износените упорни и опорни търкалящи лагери се подменят с нови.
Работните колела със значителни корозионни и ерозионни разрушения се възстановяват чрез наваряване,като поразените места предварително се почистват до здрав метал.

След наваряването на колелата се обработват с помощта на преносими шлифовъчни машини и се подлагат на статично балансиране.По същата технология се възстановяват и вътрешните повърхнини на корпусите.
Лагерните черупки след ремонта или преливане с композиция се пасват към корпуса на лагера по боя.Сонда с дебелина 0,05 милиметра не трябва да влиза между корпуса и черупката.
При сглобяването на центробежна помпа трябва да се осигуряват нормативните,радиални и осови хлабини между работното колело и корпуса.
Наблюдавах монтажа на центробежна помпа.Той включва центровка на помпата на помпата по фланеца на задвижвания вал,измерване дебелината на необходимите подложки и изработването им,заваряване на подложките към фундамента.През отворите в петите на помпата се пробиват отвори във фундамента.Закрепва се помпата към фундамента с помощта на цилиндрични крепителни болтове.
Запознаване с устройството и принципа на действие на изпарител.
Наблюдавах монтаж на горивна помпа.Наблюдавах изключването на горивните дюзи на дизел генератор.
Наблюдавах отваряне на капака на редуктора на провизионен кран,и изработването и подмяната на неговата гарнитура.
Проверка техническото състояние на хидроцилиндрите за отваряне капаците на хамбарите.
При експлоатацията на зъбните помпи на износване и определени повреди са подложени валовете,лагерите и зъбните колела.Ако при дефектацията и направените проверки се установи,че биенето на шийките на вала е над допустимите норми,то се извършва ремонт и съответните замени на детайли по технологията,препоръчвана за ремонт и на другите механизми.След приключване на центровката на помпата се закрепва към фундамента и се изпитва на плътност и дебит.
След ремонта на помпата се допуска понижаване на дебита до пет процента,а на налягането до три процента.
Подпомагам и оказвам съдействие при заваръчните дейности.Пренасям необходимите материали за тези дейности.Наблюдавам същината на процеса.Пренасям готовите заварени части.
Запознаване с устройството и действието на изпарител.Запознаване с устройството и действието на баластна система.Наблюдавам монтаж и демонтаж на горивна помпа.
Възстановяване на спукана тръба за пожарна магистрала,изработване на два броя гарнитура за тръбата.Почистване на въздухоохладител на главен двигател.
В ремонта на лагерите,в зависимост от диаметъра на шийките,допустимото износване във вид на елипсовидност за междинните лагери варира до определени размери,както и съответната конусовидност е до определени размери.Ако износването е близко до тези норми,шийките се шлифоват или се престъргват на струг и след това се шлифоват.
Ако валовете има значително износване,повърхностни пукнатини или дулбоки надирания,възстановяването им се извършва чрез наваряване.Допуска се наваряване на валовете от въглеродна стомана,съдържаща въглерод до 0,45 процента,ако дължината на пукнатините или стойността на износването не надвишава 5 процента от диаметъра на вала,но не и повече от петнадесет милиметра.Процеса на възстановяване чрез наваряване се извършва в такава последователност: -прави се химичен анализ на материала на вала с цел определяне съдържанието на въглерода и другите елементи в стоманата; -провежда се магнитна или ултразвукова дефектоскопия на вала с цел откриване на повърхностни дефекти; -при наличие на пукнатини последните се изсичат до здрав метал и се заваряват; -валът се установява между центрите на валов струг,като се опира върху люнети; -предварително престъргване на наварения слой; -уякчаване на повърхностния слой чрез пластично деформиране в студено състояние,с помощта на ролка върху същия струг;
-окончателно престъргване на вала и шлифоване на шийките,за целта шлифовъчният апарат се закрепва върху супорта на струга. Облицовките на гребните валове се износват твърде неравномерно.При износване на облицовката до тридесет процента от нейната първоначална дебелина възстановяването се извършва чрез престъргване,като след това допустимите елипсовидност и конусовидност трябва да са в норми.Неголеми пукнатини с дълбочина до два милиметра също се отстраняват чрез престъргване. Процесът на замяна на бронзовите облицовки включва следните дейности:отстранява се старата облицовка чрез изсичане на канал и разтваряне или се разстъргва на струг.Почиства се повърхността на облицовката и се дефектова визуално,чрез ултразвукова или магнитна дефектоскопия.Прави се измерване в три сечения в две взаимно перпендикулярни равнини на диаметъра на вала,чрез микрометрична скоба.Извършва се уякчаване на повърхностния слой с помощта на две ролки при въртящ се вал,като първата ролка уякчава,а втората ролка заглажда повърхността.Паралелно с уякчаването се изработват и облицовките.Като заготовки се използват лети бронзови втулки.
Запознаване с монтаж,демонтаж и пускане на пускови клапани. Проверка оборудването,която се прави всеки ден. Спомагах пренасянето на всеки един детайл или механизъм. Запознаване с устройството и принципа на работа на универсален струг. Запознаване с устройството и принципа на работа на заваряване с CO2 и ръчно-електродъгово заваряване. Запознаване с принципа на действие и устройството на въздухоохладител и спомагането за неговото почистване.
При ремонта на дейдвудните лагери от закрит тип се преливат с композиция,ако по тях са открити пукнатини и е увеличена маслената хлабина до определена стойност.Най-качествено заливане на лагерите се получава чрез центробежния способ.След заливането дейдвудните втулки се престъргват вътрешно до номиналния диаметър с отчитане на необходимите маслени хлабини.При неголямо износване на композицията и наличието на местни дефекти се допуска тяхното напластяване с композиционен материал.
Ремонтът на лагерите на дейдвудните устройства открит тип най-често се състои в замяна на антифрикционния материал-бакаут,текстолит,гума или пластмаса.Ако дейдвудните втулки са комплектовани с планки и последните са в добро състояние,за да се намали хлабината в лагера,под планките се подлагат месингови подложки и след това лагерът се разстъргва на борверг до номиналния диаметър.Пълната замяна на антирикционния материал включва същите операции както при изработването на нови дейдвудни лагери.
Към основните дефекти на гребните винтове могат да се отнесат следните:разяждане на повърхността от корозия и кавитационна ерозия,пукнатини по лопатите или счупване на последните от удари,изкривяване на лопати. Корозионно-ерозионни поражения с малка дълбочина се ликвидират чрез наваряване.За целта поразените места се почистват до здрав метал.
Ликвидирането на корозионни и ерозионни разяждания върху гребните винтове с помощта на епоксидна смола е нова технология в кораборемонтната практика,която дава добри резултати. Заваряването на пукнатини и приваряването на липсващи парчета се извършва чрез електродъгово заваряване. Краищата на пукнатините се ограничават чрез пробиване.Пукнатината се изсича до здрав метал и се заварява в ред и посока.
Отговорна операция при ремонта на гребните винтове е пасването на коничната част на главината към конуса на гребния вал.За целта се използва специален стенд,оборудван с хидравлично устройство.Коничната повърхнина на гребния вал се покрива с тънък слой синя боя,спуска се в коничната повърхнина на винта,който е установен в хоризонтално положение.Покритите с боя места върху коничната повърхнина на винта се шаброват дотогава,докато тя не се покрие цялата равномерно с петна. С цел получаване на еднаква конусност на гребния вал и гребния винт последният се престъргва по универсален раздвижен шаблон,снет по конуса на гребния вал.След пасване конусите на гребния вал и гребния винт се консервират.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Практика по корабни машини и механизми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.