практикум по автоматизация на проектирането


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Курсовa Работа

по

Практикум по автоматизация на проектирането

Изготвил:

Наталия Ивайлова Метровска 40гр. №111210068

Дата: 22.05.2013г. Подпис:

доц. д-р. инж. Г. Маринова

1. Аналогово-цифрова схема:

> Времеви анализ на схемата:

* токове през резисторите и кондензаторите:

* напрежения върху резисторите:

* напрежения върху кондензаторите:

* напрежения V(STROBE), V(DATA):

> Времеви анализ на схемата след премахване на резисторите и кондензаторите: цифрови сигнали

> Принцип на действие на схемата:

Схемата е съставена от три стъпала. Първото стъпало е управляващо и се състои от два D тригера, свързани като делител на 2. Второто стъпало представлява предавателна линия, реализирана чрез RC схема. Третото е приемно стъпало съставено от D тригер, което се задейства от сигнала за потвърждаване STROBEOUT.

> Изследване в честотна област на RC-верига:

АЧХ

* гранична честота на филтъра: fгр=176.684kHz

> Изследване на RC-веригата във времевата област с източници на правоъгълен импулс на входа с период 0.2ms и 3ms:

* входни и изходни сигнали при период 0.2ms:

* входни и изходни импулси при период 3ms:

* входен файл на RC-веригата:

**** CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
практикум по автоматизация на проектирането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.