Практикум за офис мениджъри


Категория на документа: Други
Факултет " Международна икономика и администрация"

Катедра " Администрация и управление "

По учебната дисциплина : Практикум за офис мениджъри

На тема : Проведено практическо обучение

Варна 2014 година

Съдържание

Информация за АГ болница - град Варна 3 стр.

Информация за Община Варна 4 стр

Информация за "Пазари" ЕАД - град Варна 7 стр

"СБАГАЛ проф. Д-рД.Стаматов - Варна" ЕООД

За кореспонденция се използва абв-поща.
Кореспонденцията с Община Варна - Дневен ред.
Болницата е база за обучение - издават се удостоверения за преминали курсове на обучение,които се подписват от управителя.
Болницата роботи и с няколко други програми : с НЗОК - гама кодмастер
аптеката работи с - Гама стор . Други програми използвани от болницата са : Гама лап и Гама стор.
В счетоводството се изготвя Правилник за документооборота.

Община Варна

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
СЕКРЕТАР
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ"

СЕКТОР "ПРЕДВАРИТЕЛЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОЦЕНКА НА РИСКА"

ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
1.ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практикум за офис мениджъри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.