Практикум за офис мениджъри


Категория на документа: Други1.1.СЕКТОР "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
2.ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВЕН"
I.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1.ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ И САНКЦИИ"
2.ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА"
2.1.ОТДЕЛ "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ"
2.2.ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
2.3.ОТДЕЛ "ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
3.ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ"
3.1.ОТДЕЛ "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
3.2.ОТДЕЛ "ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ"
4.ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
4.1.ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
5.ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО -НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
6.ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"
6.1.ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"
6.2.ОТДЕЛ "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ППО"
7.ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"
7.1.ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ВЪТРЕШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ"
7.2.ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"
8.ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
8.1.ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
8.2.ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"

8.2.1.СЕКТОР "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"

8.2.2.СЕКТОР "ЕСГРАОН"
9.ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"
9.1.ОТДЕЛ "ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"
9.2.ОТДЕЛ "ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
9.3.ОТДЕЛ "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"
9.4.ОТДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"

9.4.1.СЕКТОР "ОБЩЕСТВЕН РЕД"

9.4.2.СЕКТОР "КОНТРОЛ ЖАЛБИ"

9.4.3.СЕКТОР "ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ"
9.5.ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"
9.6.ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗМА"

9.6.1.СЕКТОР "КОНТРОЛ ПО ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ"

9.6.2.СЕКТОР "КОНТРОЛ ПО ТУРИЗМА"
II.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1.ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ"
1.1.ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"
1.2.ОТДЕЛ "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ"
1.3.ОТДЕЛ "КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ"
2.ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практикум за офис мениджъри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.