Практикум за офис мениджъри


Категория на документа: Други


2.1.ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО - РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ"
2.2.ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ"
3.ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
3.1.ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА"
3.2.ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
3.3.ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
4.ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
4.1.ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
4.2.ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"
4.3.ОТДЕЛ "ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СТРОЕЖИ"
5.ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
5.1.ОТДЕЛ " ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"
5.2.ОТДЕЛ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
5.3.ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ И РЕКЛАМА"
6.ДИРЕКЦИЯ "ТУРИЗЪМ"
6.1.ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"
6.2.ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И АНАЛИЗИ"
7.ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
7.1.ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"
7.2.ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ"
7.3.ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
7.4.ОТДЕЛ "СПОРТ"
8.ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
8.1.ОТДЕЛ "ФЕСТИВАЛИ И ПРОЕКТИ"
8.2.ОТДЕЛ "ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ"
9.ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВЕНЦИИ"
10.ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
10.1.ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
10.2.ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ"
11.ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
11.1. ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"
11.2. ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"

Общински услуги
* Списък на предоставяните услуги
* Банкова сметка на общината кодове за вид плащане
* Работно време на администрацията
* Подаване на сигнали жалби и предложения по електронен път във връзка с административното обслужване от администрацията на Община Варна
* Система за обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Варна
* Харта на клиента
* Управление на отпадъците

"Пазари" ЕАД

"Пазари" ЕАД е акционерно дружество с едноличен собственик Община Варна. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като ЕООД е през юни 1996 г. На 26 февруари 2007 г., с решение 1839;1840 на Варненски окръжен съд фирма "Пазари" е регистрирана като ЕАД.
Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски площи и търговски обекти. Управителен орган на фирмата е тричленен Съвет на директорите в състав Николай Дочев, Миглена Георгиева и Цветомир Грънчаров.
"Пазари" ЕАД се представлява от прокурист- Владимир Михалчев, който пое управлението на дружеството в края на юли 2008 г. До края на същата година печалбата на "Пазари" бе увеличена със 115%. Въпреки тежката икономическа криза положителните финансови резултати бяха запазени и през 2009 г., когато "Пазари" ЕАД постигна рекордна печалба от 1 008 000 лв.
Инвестиционната политика на "Пазари" е насочена към реконструкцията и модернизирането на всички пазарни площадки и инфраструктурата около тях. В последните години варненските пазари придобиват нов облик, отговарящ на изискванията на съвременните купувачи.
Само за 2009 г. са направени инвестиции на стойност над 1 млн. лв. по пазарните площадки стопанисвани от дружеството. В началото на април, същата година са открити 20 нови павилиона на ул. "Ангел Кънчев", а през май още 29 на пазар "Централен". Обектите оборудвани с климатична техника, ролетни щори и сенници отговарят на всички изисквания на съвременния купувач. Нови, модерни павилиони заменят грозните, стари бараки и вече са променили коренно фасадата на пазара по улиците "Дрин" и "Д-р Пискюлиев".
За удобство на гражданите на Варна и наемателите на дружеството е изграден паркинг на пазар "Централен". Достъпът до него се осъществява от ул. "Ангел Кънчев".
Изцяло е променен и обликът на пазар "Часовника". Нови маси за плодове и зеленчуци от поликарбонова конструкция замениха амортизираните сергии и пазар "Часовника" придоби красив и модерен вид.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практикум за офис мениджъри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.