Правни и организационни основи на корпоративната сигурност


Категория на документа: Други


КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСНОВИ НА КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ

ИЗГОТВИЛ:
Петър Белев
1 курс, Магистратура
фак. № F67379
спец. Национална и международна сигурност
НБУ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Използвани съкращения

2. Увод

3. Дефиниране на понятията опасност, риск, сигурност, фирмена сигурност (ФС),
национална сигурност (НС)

4. Основни принципи за изграждане на системата за ФС

5. Структура и характер на системата за ФС

6. Заключение

7. Използвна литература

ИЗПОЗЛВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БТР - български тълковен речник

ФС - фирмена сигурност

НС - национална сигурност

ФСО - физическа сигурност и охрана

ВС - вътрешна сигурност

ВнС - външна сигурност

СИС - сигурност на информационната система

УВОД

Живеем в смутни времена - времена, когато ценостната система, добротата и честността остават все по-назад. В тези времена на глобални бързоразвиващи се технологии сигурността и защитата на всеки индивид и всяка фирма са много важни. Опасността дебне отвсякъде - както от вън, идваща от нелоялна конкуренция и клиенти, така и отвътре, произтичаща от нелоялността на самите служители.

Колкото по-рано се организира системата за сигурност, колкото по-добра и всеобхватна е тя, толково по-малко пречки ще има пред фирмата. Това съвсем не означава блокиране на всички контакти или тяхното ограничаване до степен, която пречи на дейността на фирмата. Не е необходимо и да се хвърлят прекалено много средства и сили за да се изгради перфектна система за сигурност, защото, както знаем всички, перфектни неща не съществуват.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правни и организационни основи на корпоративната сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.