Преддипломен практикум - проучване на фирма


Категория на документа: Други


Стопанска академия " Д.А.ЦЕНОВ"
Гр.Свищов

ДОКЛАД
От проучване на фирма "ДОРИ"
Гр.КЮСТЕНДИЛ

Изготвил:Михаела Евтимова

Специалност: Прогнозиране и планиране"

Ф.№ 105455 IV курс

Съдържание:

1. Оща характеристика на фирмата ......................................................3
* История......................................................................................3
* Фирмена структура...................................................................3
* Продуктов асортимент.............................................................4
* Клиенти,конкуренти,доставчици............................................5
2. Вътрешно фирмена система за планиране и управление на процесите-характеристика .................................................................
* Планова система .....................................................................7
* Система за управление и контрол ........................................7.
* Система за управление на персонала ...................................7
* Система за управление накачеството ...................................7
* Финансова система за управление.........................................7
* Система за управление на информацията.............................8
3. SWOT анализ.........................................................................8
* Предимства...............................................................................8
* Недостатъци ............................................................................9
* Възможности............................................................................9
* Заплахи ....................................................................................9
4. Цели и задачи на фирмата.................................................................9
5. Планови дейности извършвани от фирмата ...................................9
* Характеристика на плановите дейности извършвани от фирмата ...................................................................................10
* Организация на плановите дейности....................................10
6.Планови документи разработвани от фирмата................................10
7.Препоръки за организацията ............................................................11

1.Oбща характеристика на фирмата
-История:
Фирма ЕТ"Богомил Колев-Явор-Ст-19" е основател на

предприятие за производството на пресни сладкарски и сладоледени изделия.Фирмата е с търговска марка "Дори"
Създадена е през 1991г. В жилищна собственост на собственика.Първоначално предприятието е била с дейност изработка на сладоледени изделия и предлагано на клиенти от самото производство без да бъде разработена търговска мрежа.през 2007г. Дейността на търговеца разраства.Предприятието е преместено в нова сграда в промишлена зона ,като е разширен капацитета на произвоство и внедряване на нов производствен асортимент.Сградата е масивна на два етажа,направена според изискванията към 2011г.На единия етаж е разположен цеха за производсто на сладоледени изделия,със складове за суровини,опаковки,помещение за приготвяне на суровините,помещение за опаковане и етикеция,шоков тунел,камера за съхранение.Втория етаж е предназначен за производство на сладкарски изделия.Оборудван е с помещение за съхранение и опаковане на готова продукция,помещение за подготвяне на суровини за производство,склад,помещение за дезинфенция на яйца,помещение-машинна техника - миксери за разбиване на различни теста ,конвектомат,пещ.Разрастването на предприятието е придружено с качествен сладолед и нови за пазара сладкарски изделия.Интерес е придизвикан и от търговци на едро и дребно ,така се появява нова услуга-дистрибуция по търговската мрежа в региона.В последствие предприятието разширява пазара си по съседни региони- Югозападен регион,а по-късно и в Североизточен.
2010г. Предприятието намира нов пазар в Европа-Англия,където предлага изработка на дълбокозамразени ледени изделия.

-Фирмена структура

Предприятието разполага с: 1 мениджър продажби ;1- мениджър производство ,1 технолог производство,1 отговорник за внедряването на НАССР система1 , 2-ма майстори сладкари,7 помощник сладкара,1 майстор -сладолед,1 общ работник в производството,2-шофьори екпедитори,2 търговски представителя.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преддипломен практикум - проучване на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.