Предизвикателства и решения пред интернет търговията


Категория на документа: Други


 ЧЕТВЪРТА ТЕМА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в подценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внедряването на Интернет-търговията. Съществуват различни преодолими бариери. Пренебрегването на тези предизвикателства може пряко да засегне реалистичните очаквания, които вие може би имате. Най-важното е какъв подход да изберем.

I. Основни черти на предизвикателствата пред Интернет-търговията

Преди да разгледаме тези предизвикателства, трябва да посочим известен брой по-общи наблюдения.

□ Разделяй и владей. Трябва да се научите как да категоризирате предиз- викатествата в различни групи и как да се заловите поотделно с тях.

□ Технологията не е предизвикателство. След като техническите предизвикателства са вече минало, ще разберете, че препятствията от нетехнически характер често са доста трудни за преодоляване.

□ Вътрешни срещу външни фактори. Докато някои предизвикателства са вътрешни за вашата организация и следователно са под ваш контрол, много други се коренят във външни фактори, които са извън обсега на отделните организации.

□ Кажи ми кой си и аз ще ти кажа какъв е проблемът ти. В зависимост от ролята Ви на пазара Вие имате различна гледна точка за приоритетите, които са от най-голямо значение за Вас.

II. Категоризация на предизвикателствата

Предизвикателствата в една организирана схема са:
38

Таблица 4.1.
Категоризация на предизвикателствата пред Интернет-търговията
ТЕХНОЛОГИЧНИ
ОРГАНИЗАЦИОННИ И ДЕЛОВИ
• Сигурност
• Наличие/взаимодействие на платежните инструменти
• Взаимодействие на технологии и приложения
• Възможности за сравнение при пазаруване
• Богатство и дълбочина на съдържанието
• Отсъствие на надеждни мрежови инфраструктурни услуги
• Липса на стандарти
• Внедряване на ИОК
• Техническа интеграция със съществуващите приложения
• Разходи за широчината на честотната лента
• Липса на интеграция на бизнесп- роцесите
• Отсъствие на разбиране за потенциалната полза (например схващането "няма нужда да се прави нещо по- различно именно сега")
• Недостатъчно обосновани биз- несмодели
• Недостатъчно добро документиране на развитието на най-успешно развиващите се фирми
• Целесъобразност на непредсказу- емите разходи
• Корпоративните структури като прегради пред промяната
• Недостатъчен брой квалифицирани специалисти вътре в организацията
• Първоначални и текущи разходи по внедряването
• Конфликт между каналите онлайн или офлайн
• Не всички участници в паричния поток са онлайн
• Управление на Интернет- технологията срещу управление на бизнеса: кое е бариерата?
• Ограничени възгледи на ръководителите
ПРАВНИ И НОРМАТИВНИ
ПОВЕДЕНЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
• Отсъствие на последователна политика и правила
• Митнически и данъчни неяснотиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предизвикателства и решения пред интернет търговията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.