Предизвикателства пред проектното управление


Категория на документа: Други


Представена като социална система, стопанската организация е обект на изучаване от специалисти по социално управление, социолози, психолози и др. През последните години научния интерес на тези специалисти се повиши поради обстоятелството, че капиталът все повече загубва ролята си на стратегически ресурс и тази роля се поема от човешкия фактор. В подкрепа на тази нова тенденция е изявлението на Джери А. Джорес по време на Световния икономически форум в Давос (2011г.), който обяви настъпването на нова световна епоха - човешката ера, фокусираща преимуществата на човешкия потенциал в новата реалност. "Предишните епохи бяха определяни, на първо място, от ресурсите, които ги преобразиха- каменната ера, бронзовата епоха и желязната епоха, а после се характеризираха от областите, които хората завладяха с непрестанно усъвършенстващите се технологии - индустриалната ера, космическата ера и информационната ера. Сега навлизаме в нова ера - Човешката, в която човешкият потенциал става главен фактор за икономически разтеж4.
От казаното, относно ролята на организацията, утвърждава разбирането, че човешкият фактор е не само новият стратегически ресурс, а е и приоритетен по отношениена самата същност на стопанската организация като социална система. В тази връзка трябва да отбележим, че съвременните условия налагат създаването на нов тип икономически организации, непосредствено ориентирани към човека и неговите професионални и личностни качества.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предизвикателства пред проектното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.