Предпоставки и възможности за фирмен (индустриален) растеж


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Курсова работа

на
тема

"Предпоставки и възможности за фирмен/индустриален растеж "

Изготвил: Проверил:
Кристиана Росенова Недкова Гл.ас.Р. Радев
Поток 169
Група 1662

Съдържание:

1.Увод

1.1.Избор на обект за провеждане на практиката
1.2.Основни задачи ,изпълнени по време на практиката

2.Представяне на фирмата и нейния бизнес

2.1.ПроКредит Банк
2.2.Основни резултати от дейността
2.3.Основни продукти

3.Анализ на вътрешните и външните предпоставки и възможности за фирмен растеж,обобщения и изводи

3.1.Описание на основните управленски функции
3.2.Описание на основните управленски политики ,стратегии и действия,които фирмата предприема в следните области:
-производствена дейност и организация на производството
-управление на човешките ресурси
-иновации и инвестиции
-управление на маркетинга и продажбите
3.3.Изводи
-състояние на мениджмънта и основните резултати от управлението на бизнес организацията
-вътрешен потенциал за подобрение на управлението и съответно за фирмен растеж на бизнес организацията
-външни предпоставки за растеж на фирмата чрез използване на разнообразни обществени форми на организация

4.Заключение

1.УВОД

1.1Избор на обект за провеждане на практиката

Бизнес организацията ,която избрах за провеждане на практиката си, е Прокредит Банк. В тази банка са изцяло ангажирани с предоставянето на възможности за постоянно обучение и развитие на персонала на всички нива. Заедно с тяхната политика за вътрешно израстване на служителите, тези възможности допринасят за изграждането на силен и мотивиран екип.Това е банка с ясен, целенасочен бизнес модел и техния подход към възнагражденията го отразява.Банката предлага:

-дългосрочна перспектива и стабилност в солидна международна група;
-възможности за обучения - от базови курсове на различни финансови теми до обучения на мениджъри в техните международни академии;
-възможности за лично и професионално развитие, основани на ясни критерии;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предпоставки и възможности за фирмен (индустриален) растеж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.