Предпоставки за създаване на къща за гости


Категория на документа: Други
Предпоставки за създаване и разработване на къща за гости
в общ. Асеновград (с.Горнослав)

Пловдив 2013

Увод

През последните години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл от икономиката на страната. Наблюдаваме "бум" в предлагането на алтернативни форми на туризъм-екотуризъм, селски туризъм, винен туризъм, религиозен, конен и много други.

Какво се разбира под алтернативен туризъм?
* Алтернативния туризъм е комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм, свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси за привличане на специфичен пазарен сегмент при задоволяване на специфичен потребителски интерес различен от този при масовия традиционен туризъм.

Характерни черти на алтернативния туризъм:
* Опит за запазване, защита и повишаване на качеството на ресурсната база, която е основна за туризма.
* Грижа и активно стимулиране развитието на допълнителните атракции.
* Създаване на инфраструктура.
* Алтернативния туризъм е съобразен с екологичните изисквания.
* Алтернативния туризъм не "поврежда" културата на общността домакин.
* Търсене на автентичен контакт с посещаваната страна или регион

Предимства на алтернативния туризъм:
* Полза за местните хора.
* Полза за местната общност.
* Намалява изтичането на капитали.
* Предоставя възможност за контакт с местните хора.
* Предоставят се възможности за изграждане на местни, национални и международни контакти.

Изложение

Разбирам, че отдавна туризмът не значи само ходене на планина или море. Възможностите за почивка са много повече-предлаганият на пазара продуктът е вече толкова разнообразен, че може да задоволи желанията, както на най-активните търсачи на силни усещания, така и на предпочитащите тихите и спокойни вечери под звездите в старата селска къща.

Наблюдавайки всички движения за опазване на природното, културно-историческото наследство, за запазване на българската идентичност чрез представяне на българския бит и култура, предлагам идея за създаването на къща за гости в село Горнослав (община Асеновград) с цел развиване на алтернативни форми на туризъм-селски, културно- исторически и екотуризъм.

Аргументи за развитието на алтернативен туризъм в село Горнослав

Географска характеристика

Изборът на мястото за реализиране на възможността се основава на факта, че
с. Горнослав е едно тихо, спокойно място съхранило във себе си история, бит и култура. Разположено е в полите на Добростанския рид, част от Преспанския дял на най-североизточната част на Западните Родопи. Надморската височина е 538 м,а климатът за този регион и надморска височина е между преходно-континентален и планински. Той се характеризира със сравнително мека зима (дължаща се на средиземноморски циклони и поривистия вятър - фьон, духащ по северните склонове на Родопите), топло през деня, прохладно вечер лято и продължителна есен.

Почвите са предимно канелено-горски и върху тях благоприятно виреят почти всички житни култури, памук, тютюн, лавандула, зеленчуци. Има и делувиални почви, които са подходящи за отглеждане на трайни насаждения - овошки и лозя.

През землището на с. Горнослав преминават две малки реки - р. Голяма Сушица и р. Луда Яна. Река Луда Яна извира в местността "Свети Георги". На река Г. Сушица има язовир (5,5 млн. куб. м. вода, изграден през 1969 г.), който носи същото име.

Наличие на разнообразие от ресурси за развитие на алтернативен туризъм

* Ресурси за развитие на религиозен туризъм

В селото и землището му има 19 църкви и параклиси: "Св. Атанас" "Св. Марина","Св. Иван", "Св. Никола", "Св. Трифон", "Св. Богородица - Успение", "Св. Дух", "Св. Хрис", "Св. Богородица - Рождество", "Св. Неделя", "Св. Петър", "Св. Илия", "Св. Петка", "Св. Георги", "Св. Влас", "Св. Тодор", "Св. Яньо" , "Св. Екатерина" и "Св. Архангел". И до днес на някои от големите църковни празници в църквите и параклисите се провеждат църковни ритуали и обреди.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предпоставки за създаване на къща за гости 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.