Предпоставки за създаване на къща за гости


Категория на документа: Други* Уточнение: Някои от параклисите са разрушени.

* Ресурси за развитие на културно- исторически туризъм

До 60-те години на ХХ-ти век по поречието на двете реки е имало 10-на воденици и тепавици, които са давали част от препитанието на местните жители. Останки от тях могат да се видят и до днес.

Много горнославци вземат участие във войните на ХХ-ти век - Балканската(1912), Междусъюзническата(1913), Първата световна(1914-1918) и Втората световна(1939-1945). Всички те воюват в името и честа на своята родина. Значителна част от тях (77 души) никога не се завръщат в родните си домове. Пълен списък на загиналите може да се види на един от паметниците в Горнослав.

В местността "Палихор" на 10 май 1961 година е открито т.нар. "Горнославско златно съкровище" с множество монети (786 златни перпера) от династията на Алексий I Комнин.

В местността "Калето" има останки от Средновековна крепост, пазела навярно входа на този планински проход, от която при ясно и слънчево време се открива прекрасна гледка към Тракийската низина и с невъоръжено око се виждат високите върхове на Стара планина.

В местностите "Могилици", "Варда" и "Разбит камък" са намерени различни предмети: фрагменти от антична и средновековна керамика и керамични съдове; глинени делви (1961, 1994 г.) с големина на човешки ръст.

В местността "Палихор" е намерена оброчна плочка на Тракийския конник с надпис, от който са запазени имената на посветителите: Херод, Пакис и Сурутрал.

Има останки от стар римски път през местностите: "Стоилова чешма" - "Св. Влас" -"Палихор" - "Пожарите" и южно от в."Чуката" (Сиври тепе) 856 м.н.в., минаващ през Арпакедик (Оризарски проход) за вътрешността на Родопите. Именно това е единия от двата, по- удобен и по- къс път, свързващ Виа Милитарис - (Филипополис) през Родопите с Виа Егнация. Пътят минава на около 4 км от Белинташ, по билото на Преспанския дял, през прохода Рожен, край гр.Смолян, с.Могилица, с.Арда, притока на р.Места - западно от връх Циганско градище (1826,9 м.) и Беломорска Тракия.

* Налични и усвоени ресурси

През последните години много млади хора, привлечени от прекрасните гледки, силните преживявания, добрата конфигурация на терена и благоприятните въздушни течения, кръстосват небето над с. Горнослав със делта- и парапланери. Полетите им продължават от 15 минути до 2 часа и обикновено се приземяват на ливадите около параклиса "Св. Трифон". Провеждат се и състезания от регионален и международен характер по парапланеризъм.

* Ресурси и възможности за развитие на пешеходен туризъм

Селото се намира в близост до мистериозния природен феномен " Беланташ"- красива скала с форма на малко плато в Родопите, носеща следи от човешка дейност. Предполага се, че това е култов обект от времето на траките, като самата му същност и предназначение все още не са напълно изяснени. Съществуват и предположения, че там е съществувало древно тракийско светилище на бог Сабазий на бесите.

В близост е и до християнското светилище "Кръстова гора"- възможност да планински преход от с.Горнослав през с.Орешец,с. Мостово до Кръстова гора.

* Ресурси и възможности за развитие на аграрен туризъм

Заради благоприятните почви в района се отглеждат множество житни култури, памук, тютюн, лавандула, зеленчуци, овощни дръвчета и лозя. Има предпоставки за предоставяне на туристите възможността да наблюдават и участват в различна селскостопанска дейност.

Условия за реализация на възможността (SWOT анализ)

S -силни страни:
> добро местоположение - тихо, спокойно и екологично чисто място
> благоприятен климат - планина
> наличие на разнообразни ресурси
> липса на каквито и да е средства за настаняване
> наличие на добри комуникации-телефон,интернет,факс
> добра инфраструктура

W - слаби страни:
> изграждане на МТБ с ограничен капацитет
> селото не е представено, като туристическа дестинация
> липса на съдействие от страна на местната общност

О - възможности:
> Популяризиране на туристическата дестинация
> Нарастване на интереса към селския и еко туризъмСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предпоставки за създаване на къща за гости 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.