Предпоставки за създаване на къща за гости


Категория на документа: Други


> Разрастване на туризма в общината
> Развитие на местната общност
>
Т - заплахи
> Липса на популярност на еко-туризма в България
> Няколко непреки конкуренти в областта
> Посещение на местни жители на заведенията за хранене и забавление, което смущава гостите
> Заплаха от некомпетентността на персонала
> Недостатъчна популярност на България като туристическа дестинация.

Необходимост от разработване на маркетингова стратегия и активна рекламна кампания. Стъпки при разработването на стратегия:

1. Избор и сегментиране на пазара
> Сегментиране според възрастта
> Сегментиране според семейното положение.
> Сегментиране според мотивацията
> Според доходите и др.
2. Позициониране на продукта

Позицията е мястото, което заема продуктът според мнението на целевите групи и потребители. Решението за позициониране се взима на базата след внимателна оценка на позициите на основните конкуренти на пазара. На базата на разработено маркетингово проучване, анализът на маркетинговото проучване очерта позициите на главния конкурент и реалното конкурентно поле.

3. Дистрибуция
Възможен е избор на директни и индиректни канали за дистрибуция. Първите канали се осъществяват чрез собствена резервационна система,а индиректните продажби чрез използване на туроператорски фирми на базата на сключени договори.

4. Промоция
Действия, които се предприемат за привличане на потребители (под формата на намаления в цената за нощувка,бонус закуска,обяд или вечеря,отстъпка за семейства с повече от едно дете и др. подобни).

5. Рекламна стратегия и кампания
> Важни факти за продукта
В случая продуктът е нов и напълно непознат на пазара,но предлага едно ново, уникално и различно съчетание от туристически услуги.Туристическият пакет е сложен комплекс от осезаеми и неосезаеми компоненти т.е. задоволяване на физиологични потребности придружени с любезно обслужване. Осезаеми са: хотелския комплекс като сграда, оборудване, обзавеждане, природни дадености край хотела и областта, в която е разположен. Неосезаеми са : атмосфера, отношение към гостите, услуги, имидж на марката и други.

> Цел
Поради неизвестността на продукта е необходимо провеждането на интензивна рекламна кампания, с която целим популяризирането и реализирането на обем на продажбите с около 60% на територията на Република България и съседните й балкански държави. Част от бъдещия имидж на фирмата е повишаването на качеството и разнообразието услуги , като това не променя цената на продукта.

> Позициониране
Чрез рекламата се стремим да покажем,че изследвания продукт притежава една уникалност до която всеки може да се докосне.Уникалност подчертана в това,че след дълъг ден на преход в планината любувайки се на природата,човек може да се върне във хотелската стая,да поседне край камината и да се наслади на спокойствието и уюта и да изпита пълна хармония от преживяното.

> Избор на рекламни средства
Съществуват различни видове рекламни средства, които могат да се използват:
1. Печатни средства: преса; списания;
2. Електронни медии: радио и телевизия;
3. Интернет;
4. Самостоятелни печатни средства;
5. Рекламно - насърчителни средства;
6. Реклама на мястото на продажбите;
7. Външна реклама;
8. Транспортна реклама.
9. Други рекламни форми, средства.
Заключение
* С интензивното развитие на туризма през последните години с алтернативните си форми: селски, екотуризъм, зелен туризъм и мн.др , както и статистиките, които се водят, се разбира, че туристите все повече предпочитат да пътуват с цел задоволяване на лични потребности от това да се докоснат до природата, да се запознаят с историята и културата на българите от миналото, да избягат от напрегнатото ежедневие и др.
* След представяне на аргументите и наличните ресурси, с които разполага района заедно с благоприятните условия на природната среда, запазените нотки на автентичната архитектура се разкрива ясна и реална възможност за създаването и разработването на къща за гости с цел развиване и практикуване на аграрен, пешеходен, културно- исторически и екотуризъм.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предпоставки за създаване на къща за гости 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.