Представително социологическо проучване на варненското население


Категория на документа: Други
Курсова работа
по
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Тема: Представително социологическо проучване на варненското население.

Разработили:
Приел:

Гл.Ас.Д-р.

Диян Димитров
Група I-44

Специалност: Маркетинг

Нашият екип правеше социологическо проучване на варненското население като го разпитвахме за начина му на живот, за предпочитания му и за мнението му върху различни теми. Ние проведохме нашата анкета в район "Приморски" като имахме за задача да задаваме въпроси на хора от различни възрастови групи и пол.

Разговаряхме с две жени на възраст между 41 и 50 години, с една жена на възраст от 18 до 30 години и с още една жена на възраст между 51 и 60 години. Направихме анкетата и на мъже от различни възрастови групи: между 41 и 50 години, от 51 до 60 години и един над 60 години.

Възложената ни задача беше в срок от един месец, но на нас ни беше много интересно и затова успяхме да приключим с анкетата за по-малко от две седмици.

Нашият екип беше разпределен в район "Приморски", проведохме анкетата по крайморската алея и Летния театър. Разговаряхме с хора, които се възползваха от хубавото време и се разхождаха, това бяха успешните ни опити за изпълнение на задачата, затова ни беше лесно и интересно да я направим. Неуспешните опити, които имахме бяха породени от заетостта на хората и тяхното забързано ежедневие.

По-лесно за нас беше да разговаряме с хората за работата им и за тяхното домакинство, а по-трудно - да ги разпитваме по темите за наркотици и интимния им живот, защото хората от тези възрастови групи се притесняваха да отговарят на зададените въпроси, но все пак успяхме да ги предразположим и те да се отпуснат.

Направихме анкетата по крайморската алея и Летния театър,защото времето беше слънчево и приятно за разходки и предположихме, че много от хората във Варна ще решат да излязат навън. Избирахме нашите "жертви" съдейки по външния им вид за дадената възрастова група. Избрахме да изпълним задачата си между два и пет часа всеки ден в продължение на около две седмици. Естествено получихме съответните откази от хората, защото някой от тях казваха, че бързат за даден ангажимент или просто не желаеха да отговарят на нашите въпроси. При неуспешните ни опити, не знаем дали грешката е била в нас или просто хората трудно се доверяват. Получихме телефонните номера на девет от десет души, които предразположихме и успяхме да накараме да ни се доверят и да им докажем, че не сме шарлатани, а всичко е с научна цел. Единственият, който не ни предостави телефонния си номер беше човек над 60 години и той нямаше мобилен телефон.

Според нас се справихме добре, защото изпълнихме всички условия. За себе си научихме, че когато бъдем учтиви и дружелюбни с хората те ще ни отвърнат със същото и ще ни помогнат с каквото и както могат. Впечатлението, което хората оставиха у нас е, че могат да бъдат изключително мили и услужливи, а други заслепени от забързаното ежедневие да не обръщат внимание на случващото се около тях.

Ние трябваше да анализираме блок въпроси Д- наркотици и сексуално поведение. На първия въпрос дали хората са употребявали през живота си наркотици 70% от тях отговориха, че не са използвали. Един от тези които ни споделиха, че са употребявали е изпробвал 4 от 5те наркотика изброени във въпроса, а други двама са пробвали по един от тях.

На втория въпрос, на който анкетираните трябваше да отговорят каква е възрастта на първа употреба на наркотици 60% от тях смятат, че няма подходяща възраст и е по-добре да не се използват, като не ни дадоха конкретен отговор. Останалите 40% смятат, че подходящата възраст за употреба на наркотични вещества за първи път е от 19 до 25 години.

На третия въпрос, в който се питаше дали през последната година поне веднъж са употребявали изброените наркотици 70% от хората споделиха, че на са използвали, а 30%-са използвали само по едно от наркотичните вещества.

На четвъртия въпрос-дали през последния месец поне веднъж са използвали някое от веществата, 80% от анкетираните отговориха, че не са употребили, а 20%-по едно от веществата.

На петия въпрос 20те%, които са използвали наркотични вещества, както се питаше в предходния въпрос, хората отговарят, че са употребявали единствено марихуана и нищо от останалите изброени вещества.

Демографският статус на хората, които попълниха анкетата за това как живеят те, 70% от тях живеят без лишения, 20% от тях живеят с известни лишения, а 10% от анкетираните живеят богато.

Работата, която свърши нашият екип ни помогна да разберем, че когато предразположим правилно хората с които търсим контакт и очакваме тяхната помощ, те се отзовават като споделят дори лични за тях неща. Стигнахме до извода, че с каквото отношение се отнесем към хората, такова ще получим и ние. Тази задача ни научи да бъдем отговорни и да изпълняваме стриктно нашите задължения. Екипът ни се радва, че участва в този проект, защото ни помогна да се запознаем с хората, с тяхното ежедневие и с техния живот. Проектът ни допринесе с това да бъдем, както полезни, така и по-контактни.

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Представително социологическо проучване на варненското население 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.