Представяне на спа хотел


Категория на документа: Други



* Допълнителни услуги, които разширяват, разнообразяват и допълват туристическия продукт и са свързани с предоставяне на информация, съхранение на ценности, сватбени тържества и др.

* Търговската марка на комплекса се популяризира чрез утвърден фирмен знак и налага постоянно да се гарантира високо качество на обслужване и поддържане на постоянен асортимент в заведенията при много добро обслужване.

Целта на СПА хотел "Романс" е да предлага ексклузивен продукт, отговарящ в най-голяма степен на желанията и очакванията на туристическата публика и новостите на конкуренцията, продукт, запазващ изключителните предимства на природните и материални дадености на комплекса. За това са необходими много усилия, системно следвана политика и силна мотивация на целия персонал.

2. Комуникационни канали

Промоция - промоцията е форма на комуникация, използвана от фирмата за информация, създаване на отношение, убеждение, стимулиране на покупка или напомняне на хората по повод нейните продукти, услуги, образ, идеи, обществена дейност или влияние в обществото. Тя играе голяма роля за изграждане на позитивни взаимоотношения между организацията и обществената среда.
Елементи на промоционният микс са рекламата, връзките с обществеността и насърчаването на продажбите.
Пазарната програма на рекламата ще бъде представена и разгледана с оглед на комуникационните канали, които са материални посредници между рекламодателя и целевата рекламна аудитория.
Първият комуникационен канал е рекламно- информационни печатни издания и реклама в периодичния печат, като неговото основно предимство е възможността за директна реклама. Тя се извършва основно от контрагентите на СПА хотел "Романс", които продават продукта, т.е. популяризирането на офертата зависи от това дали съответния туроператор участва (самостоятелно или не) в международни специализирани туристически борси. Освен това самият хотел разпространява свои брошури, актуализирани всеки нов сезон, с информация на английски, руски и български език за разположението на хотела, предлаганите услуги и снимков материал. Целта е да се създаде популярност на хотела сред широка маса от евентуални платежоспособни клиенти. В бюджета за реклама са предвидени и разходи за плакати, листовки и календари.
Следващ момент в първия комуникационен канал е пресрекламата - във вестници или списания - но хотелът няма рекламни карета нито в централни, нито в регионални издания.
Вторият комуникационен канал са електронно- разпръсквателните средства, включващи телевизионната и радиореклама. Високите им цени не дават възможност за ефективно участие, а и рекламната политикана СПА хотел "Романс" е насочена преди всичко към реклама в самото туристическо място. В това отношение много по - ефективно би било да се участва в коопродукции в предавания, отличаващи се с голям зрителски интерес.

3. Връзки с общественността

В своята ежедневна работа хотелът е във взаимоотношения с различни обществени организации. В този смисъл според организацията на реда в хотела трябва да се избягват всякакви конфликти с физически и юридически лица, фирми и сдружения. Един от основните принципи на хотела е поддържането на добър тон и чисти взаимоотношения не само с обществените структури, но и с конкуренцията.
Видът на комуникациите имат значение за въздействието върху потребителските нагласи.
Комуникациите в обекта са доста разнообразни: табелки с името и длъжността на служителите, указателни табели и знаци, ориентиращи в разположението на стаите и съоръженията, информационно табло най- различна и полезна информация за гостите. Тези комуникационни канали, характерни за всеки хотел, са необходими за улесняването на госта, за това, у него да се създаде усещането, че се грижат за него и правят всичко възможно за неговата приятна почивка.

4. Реклама
Според направени изследвания около 40% от гостите на по-малки хотели са се информирали, научили са и са направили резервация от интернет сайта на дедения хотел или публикувана реклама в интернет.
Ето защо е много важно хотела да има Интернет страница, тя да се ползва и да бъде достъпна. Разходите по поддръжката са сравнително ниски, а предимствата които има са значителни.
Основен начин за реклама на Спа хотел Романс е чрез уеб - страницата на хотела: http://www.hotelromance.net/bg/
Страницата предлага информация на два езика, както и галерия с богат снимков материал.
За да бъде уеб страницата на Спа хотел "Романс" полезна, да се ползва лесно и да е рентабилна тя е разработена да отговаря на следните критерии:
- Основно страницата е "намирана" от търсещи машини в Интернет - Google, Yahoo, Yes и други. Семантичното ядро е изградено от най-точните и отговарящи на заявката думи и изрази. То обслужва както преките клиенти, така и косвените - тези който не търсят почивка, но фирмата би била от полза.
- Менюто с езиковите версии е на видно място в горният ляв ъгъл и е съобразено с дизайна.
- Логото и името на хотела присъства навсякъде във всяка страница на сайта, както и в снимките на материалната база.
- Снимка на хотела е на началната страница.
- Менюто създадено от картинки, бутони и хиперлинк текст е основна навигацонна част от целият сайт. То присъства навсякъде и е особено важно лесно и просто да се ползва като навигация. Посетителя е улеснен максимално и лесно да преминава през съответните страници. Навигационният панел е напълно съвместим с повечето браузъри като Internet Explorer, Firefox, Opera и др.
Резервационната фирма е част от модула за управление. Дава възможност на клиента да попълни информация за себе си, каква стая би желал и периода на посещение, а също предоставя и възможност за директна връзка и кореспонденция. Тъй като тази форма е директно свързана с базата данни тя ще провери автоматично дали стаята вече не е резервирана и ще окаже на потребителя кога ще е свободна или ще му даде информация за други свободни места.
Хотелът е рекламиран и в специфични уеб -страници, свързани с туризма като например :
http://bghotelite.com/spa-hotel-romance.2759_bg
http://www.visitbulgaria.net/bg/st_constantine_elena/hotels/romance_hotel.htmlкакто и чрез публикуване на безплатни обяви в интернет http://obiavi.grad.bg/СПА_хотел_Романс

5. Кризисни ситуации

Спа хотел "Романс" трябва внимателно да проучи състоянието на окръжаващата го среда, вътрешна и външна, за да открои събитията, които биха могли да и окажат негативно влияние в бъдеще. Трябва да събере, анализира и оцени цялата информация по въпросите, които го тревожат. Ситуационното планиране позволява на хотела да се подготви за възможните непредвидени ситуации, и да избегне пораждането и развитието на самата криза.
Кризисните ситуации в хотела могат да бъдат много и най- различни като например спиране на тока, проблеми в резервационната система, проблеми свързани с работата на различни съоръжения вътре и вън в хотела и т.н.
При внезапно възникнала ситуация, както и при обикновената, най-важното за хотела е да я идентифицира, изолира и овладее. С настъпването на кризата управленското тяло трябва да оцени измеренията на проблема, да определи в каква степен хотелът има контрол върху ситуацията и да се набележат възможните варианти в кризисния план на хотела.

6. Лично мнение

Препоръчително за хотела е пускането на реклама по ползващо се с добър рейтинг национално и областно радио, за период от 3 седмици, малко преди откриването на сезона.
Препоръчително е хотелът да има табела пред входа, и други такива рекламни пана на главен път на някои от входовете на населеното място, като по- този начин се наблегне на рекламата на хотела.
Стратегии за стимулиране на продажбите - Може да се предложи:
─ Стимулиране на редовните гости или на посетилите хотела 2 пъти годишно с безплатно записване за екскурзия;
─ За престой повече от 14 дни гостите да получават подарък преди напускането на хотела, включващ рекламни сувенири и символична отстъпка в цената ;



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Представяне на спа хотел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.