Предварителна подготовка и провеждане на екскурзия


Категория на документа: Други


Тема 8

Предварителна подготовка и провеждане на екскурзия

1. Методично-тематичен план на екскурзията
2. Съдържание на екскурзоводската беседа
3. Специфични техники при изнасяне на беседа
4. Особености при провеждане на екскурзията
5. Анимация в екскурзията
6. Превод на чужд език

Процесът на екскурзоводското обслужване при подготовка и провеждане на екскурзии завиди от различни обстоятелства: вид на екскурзията (в страната или зад граници), вид превозно средство, времетраене (еднодневна и многодневна), състав на туристите (от една или повече националности), възрастов състав и цел на екскурзията.
Успешното провеждане на екскурзиите зависи не само от екскурзовода, но и от всички звена и служби, които са имали отношение към тяхната подготовка и предварителна организация, от качеството на различните видове услуги, които се предоставят по това време.

За качествено провеждане на едно пътуване важна роля има предварителната подготовка на екскурзовода. Тя е свързана с предварителни указания и получаване на документация. В комплекта документи съдържа: туристическа програма по маршрута, списък на туристите, ваучер за настаняване, застраховка за пътуване, лиценз на туроператорска фирма. Ако е ученическа група се добавят всички други видове документи. Към комплекта на екскурзоводите се добавят рекламни материали, карта на дестинацията и др. помощни материали.

Част от предварителната подготовка на екскурзовода е изготвянето на беседа, съобразена с туристическата програма. Съдържанието на беседата трябва да бъде научно, но и съобразено със съвременните стандарти. Беседата се състои от три основни части: увод, изложение и заключение. В увода екскурзовода представя екипа на туристите, туристическата програма и техническите особености за деня. В изложението се започва с географска справка за дестинацията и постепенно се преминава към историческа справка за отделните обекти. Включва се и любопитна информация свързана с традиции, обичаи, както и различни легенди. Заключението на беседата присъства обобщена информация за маршрута и елементи на туристическата анимация.

Беседата трябва да бъде интересна, занимателна и емоционално наситена. В строежът й трябва да има вътрешна връзка, логическа и хронологическа последователност. Важна роля при изнасянето на беседата играят интонацията, звучността, тембъра и яснотата на изговаряне на думите. Разказът е един от основните методи, който се използва при беседата, той предава хронология на историческите събития.

Техническото средство, което най-често се използва в работата е микрофонът, той трябва да се включва преди беседата и да се регулира силата на звука. При корабни и спортни мероприятия се използват мегафони. Други средства, които се използват са карти, сувенири, книги с поезия, рекламни филми, тематична музика.
Има няколко вида беседи:
- обзорна - дава характеристика на даден процес.
- Тематична - дава информация за определена област.

- Беседата по маршрут започва със селища покрай, които се преминава, запознава с географските характеристики на природните области и с историческите събития в дадени дестинации.

- Панорамна обиколка - целта е за кратко време да се даде обща х-ка на града. Беседата трябва да е ясна, точна, да съдържа кратка информация за обектите покрай, които минаваме. За всяка една екскурзия, екскурзоводът предварително трябва да изработи тематично-методически план, в който трябва да са описани участъка на маршрута, обектите, които се показват и подтеми, които ще бъдат включени в информацията.

Предварителната подготовка за посрещането на туристи, включва и някой специфични дейности, а именно:
- Изряден външен вид
- Обличане на униформа или поставяне на отличителен знак - бадж
- Уточняване мястото и часа на срещата с туристите
- Проверка хигиената на салона на превозното средство

- Проверка на техническото състояние и изправност на уредите и апаратурата в превозното средство.

- Поставяне на табелка на предното стъкло с името и логото на туристическата компания

Екскурзията започна с посрещане на туристите, когато всички туристи са настанени, екскурзоводът поздравява отново цялата група и обявява програмата. Ако има карта на маршрута поставя я на видно място, така че всички да могат да се ориентират. Ако по време на пътуването има въпроси, които не се отнасят по темата следва да съобщите, че ще отделите време за тези въпроси след приключване на беседата. Ако въпросът се задава в автобуса, екскурзоводът е добре да го повтори по микрофона, за да бъде чут и разбран от всички туристи и след това престъпва към отговора.

Екскурзоводът обикновено притежава широки познания, но от него не може да се изисква висока компетентност по всички въпроси, затова ако екскурзоводът не може да проведе дадена дискусия следва да обясни, че ще потърси допълнителна информация и тогава ще коментира.

Освен автобусни екскурзии има и други видове: корабни, самолетни и влакови. Във връзка с това се налага екскурзоводът да е запознат с някой най общи въпроси на организацията на обслужване при такива видове пътувания важно е екскурзовода да е запознат и с организация на храненето в различните видове транспортни средства. Във влаковите пътуващи на по-далечни разстояния изхранването на туристите се осъществява в бюфета или вагон-ресторанта. Изхранването на корабите пасажери се извършва в ресторантите на кораба. В самолетите пространството е ограничено, има масички на всяко кресло, кухнята е устроена в помещението за стюардесите, ястията, които се предлагат са обикновено готови вакуумирани.Екскурзоводът участва в съставянето на менюто на групите, които придружава, а при индивидуалните туристи препоръчва какво да си поръчат в ресторанта.

В заключение екскурзоводското обслужване е тясно свързано не само с информационната функция и провеждането на екскурзоводска беседа, но и с цялостния организационен процес от настаняване на туристите в превозното средство, закупуване на билети за различните обекти, настаняването в хотела, провеждането на туристическа анимация в автобуса до изпращане на туристите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предварителна подготовка и провеждане на екскурзия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.