Пресмятане механичните характеристики и пускови регулировъчни съпротивления за електрически двигател


Категория на документа: Други


ТУ-ВАРНА

КУРСОВ ПРОЕКТ

ТЕМА:ПРЕСМЯТАНЕ МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПУСКОВИ РЕГУЛИРОВЪЧНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ

Вариант№7

Изготвил: Mарина Иванова проверил:

Ф№096170 гл.ас. Манасиев

3 курс АИУТ 4 група

Цел на задачата:

1. Пресмятане усилията и моментите, действащи в различните части на електрозадвижването.
2. Привеждане на инерционните и съпротивителни моменти при различните видове движения, към вала на двигателя и определяне на оптималното предавателно число.
3. Пресмятане и построяване на естествените и изкуствени механични и електромеханични характеристики при различните режими на работа.
4. Пресмятане на пусковите, спирачни и регулировъчни съпротивления за двигателя и определяне времето на развъртане на електрозадвижването.

Постановка на задачата:

Товароподемна количка, имаща противотежест, се движи по наклонен релсов път с дължина по ъгъл спрямо хоризонта с помощта на въже, навиващо се на барабан. Барабанът чрез редуктор се задвижва от електрически двигател
Основният режим на работа на количката се състои в: издигането на пълна количка и спускането на празна такава. Възможен е и режим на спускане на пълна количка или издигане на празна такава.

Фиг. 1 Кинематична схема на електрозадвижването

Основни технически данни на механизма:
Маса на количката -
Маса на противотежестта -
Диаметър на колелата на количката -
Диаметър на лагерната шийка -
Диаметър на барабана -
Коефициент на триене при търкаляне -
Коефициент на триене при хлъзгане -
Коефициент, отчитащ триенето на реборда на колелата с релсата -
К.П.Д. на редуктора -
К.П.Д. на барабана -
Маса на товара -
Ъгъл на равнината -
Установена скорост -
Ускорение -
Степени на пускане -
Дължина на релсовия път -
Напрежение на двигателя U=220 V

Изисквания:
1. Да се определи статичният съпротивителен момент и мощността на двигателя при:

- Издигане на пълна количка и спускане на празна количка с установена скоростСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пресмятане механичните характеристики и пускови регулировъчни съпротивления за електрически двигател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.