Превод и легализация на документи


Категория на документа: ДругиРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Специалност "Стопанско управление"

Бизнес план

"Превод и легализация на документи"

Русе, 2014 г.

Съдържание:
1. Компетенции на екипа

2. Въведение

3. Анализ на сектора

4. Маркетингов план

5. Производствен план

6. Организационен план

7. Финансов план

8. Оценка на риска

9. Използвани информационни източници

10. Приложения

1. Компетенции на екипа:

1.1. - Завършил Математическа гимназия, гр. Русе, със специалност "Информатика". В момента е студент "Стопанско управление" - 3 година задочно и изучава "Право" - 1 година редовно обучение. Работил е като продавач - консултант, в магазин за строителни материали. За следния бизнес ще допринесе със своите правно-юридически умения.
1.2. - Завършила Математическа гимназия, гр. Русе, със специалност "Информатика". В момента изучава дисциплината "Стопанско управление" - 3 година, редовно обучение. Няма трудов стаж, но за следния бизнес ще допринесе със своите знания по английски език, интензивно изучаван в гимназията.
1.3. - Завършила Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии, със специалност "Икономическа информатика", в момента изучава "Стопанско управление" в Русенски университет - 3 година. Работила като продавач на зеленчуци и плодове и осигурителен посредник. За бизнеса ще допринесе със знания по турски език, който й е майчин език и сега затвърждава с чуждоезиков курс.
1.4. - Завървил Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия със специалност "Строителство и архитектура, с интензивно обучение на чужд език", в момента изучава "Стопанско управление" в Русенски университет - 3 година. Опит 2 лета в Америка и двуседмичен европроект в Германия. За бизнеса ще допринесе със знания по английски и немски език.

2. Въведение
Отварянето на фирма за преводи и легализация на документи, би допринесло за пълното
3. Анализ на сектора

Фирмите в този сектор на територията на Русе са много малко. Поради близостта ни до границата с Румъния, това са търсени услуги, но скъпо платени услуги. Потенциалните клиенти в този сектор са румънци, също така и българи търгуващи с чужденци. През последните години се наблюдава значителен приръст на оборота в този сектор, както и марж на печалбата. Преводаческите услуги доставят добър процент на възвръщаемост на средствата. При услугите, като цяло се наблюдава прираст след икономическата криза.

4. Маркетингов план

Нашата ангенция се стреми да достави качествен продукт на ниски цени.
Маркетинговата ни цел е да излезем на пазара и да се докажем пред малко ни конкуренти, които съществуват на територията на гр.Русе и да си спечелим пазарен дял. След време да получим лиценз за легализиране на официални документи, чрез които ще си разширим пазара. Продуктите, които предлагаме на нашите клиенти са преводи на всякакви текстове, и също така устни преводи. Тези преводи са от английски, немски и турски език. Те са на по-ниски цени от нашите конкуренти и така ще спечелим повече клиенти. Хората от малкия и среден бизнес ще харесват нашата оферта, защото е на достъпна за тях цена.
Нашите начини за реклама са, като наемем офис на централно място, където да минават потоци хора и да забелязват агенцията ни, но ще бъдат пуснати реклами и на много други места като:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превод и легализация на документи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.