Приходи и разходи


Категория на документа: Други


Съдържание

1. Представяне на Община Твърдица.......................................стр.3

1.1. Площ. Население. ..............................................................................стр.3

1.2. Икономическо състояние на общината....................................... стр. 4

2.Приходи и разходи на местната власт.. ................................стр. 6

2.1.Местни приходи 2012г. ....................................................................стр. 6

2.2. Местни разходи 2012г.......................................................................стр. 7

3. Изготвяне на общинския бюджет..........................................стр.8

3.1. Съставяне, приемане и представяне................................................стр.8

3.2. Държавни средства за финансиране на общината..........................стр.8

4. Общински планове за изпълнение.......................................стр.11

4.1. Общински план за развитие 2007-2013г.. ....................................стр.11

4.1.1. План за действие на Община Твърдица за изпълнение

на интеграционните политики (2012-2014г.).......................................стр.11

4.1.2. Видове планове...............................................................................стр.12

4.1.3. Мерки за предотвратяване на злоупотреби със субсидии..........стр.13

Източници...............................................................................стр.18

Приложения..............................................................................стр.19

1. Представяне на Община Твърдица.

1.1. Площ. Население.

Община Твърдица се намира в северозападната част на Сливенска област. Територията на общината е 442.5 кв.км. което е 32.38% от Сливенска област. 1

В общината се включват 10 населени места като две от тях са гр. Шивачево и гр. Твърдица, който е административен център на общината и с население към м. декември 2012г. е общо 5663души (мъже 2887и жени 2776). 2

Другите населени места са 8 села: Сборище, Оризари, Червенаково, Близнец,Сърцево, Жълт бряг, Боров дол и Бяла паланка.

Населението на общината е смесено от роми 2100 души, българи- 9 359, турци 1 287, друга етническа група 82 и като неопределили се етнически групи 137 ( само, че по неофициални данни са много повече ромите отколкото посочените тук по официални данни направени от НСИ), към м. декември 2012г. (вж.табл.1) и (вж. Приложение 1). Причината за неопределеността при уточняване броя на ромите е, че много от тях живеят в "капсуловани" жилища по няколко души в едно жилище, без постоянен адрес и няколо поколения обитават едно жилище.

фиг.1: Източници:Сайт на община Твърдица
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приходи и разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.