Приходи и разходи


Категория на документа: Други


222652
222652


IV. Безлихвени заеми
-94732
-41828


Общо приходи (I+II+III+IV)
8592268
8652717
V. Всичко Финансиране на дефицита
904153
-308318
Общо ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V)
9496421
8


2.2. Местни разходи 2012г.

Таблица 3
Наименование
Годишен план (лв.)
Отчет (лв.)
Разходи (трансфери, застраховки,глоби идр.)
8667515
7753551
Общо субсидии
127091
121456
Капиталови разходи
592007
469392
ОБЩО общински разходи
9386613
8344399
Резерви (неотложни-непредвидени разходи)
109808
0
Общо разходи по бюджета
9496421
8344399


Източници: Сайт на община Твърдица. Отчети Приходи и РазходиБюджетът на общината, който е самостоятелна автономна финансова сметка за Приходи и Разходи за една календарна година е недостатъчен за покриване на заложените планове за изпълнение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приходи и разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.