Приложение на електронните технологии и информационните системи в Елкабел - Бургас АД.


Категория на документа: Други


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
специалност "Митническо Разследване и Разузнаване"

Курсова работа

на тема

"Приложение на електронните технологии и информационните системи в
ЕЛКАБЕЛ - Бургас АД."
ИЗГОТВИЛ:
Име:
Ф№
Спец.: МРР
Варна
2013
Електронни технологии
Броенето, предполага се, е една от най-древните дейности на разумния човек. С развитието на цивилизацията се развива смятането, а в последствие и по-сложните изчисления. С усложняването на този процес се налага и създаването на устройства, автоматизиращи пресмятанията и управляващи изчислителния процес.
Иновациите в областта на информационните системи и технологии започват от разработките на различни специалисти за създаване и усъвършенстване на средства за обработка, съхраняване, анализиране и предаване на изчислителна информация. От допълнената от нас хронология на иновациите, свързани с информационната епоха се вижда, че те обхващат (в различна степен и периоди) както техническите, така и технологичните иновации.
Година
Технически иновации
Технологични иновации
1837
Аналитична машина - механичен компютър от Чарлс Бабич

1941
Z3 - eлектромеханичен компютър на Конрад Зюсе за обща употреба, програмируема напълно автоматизирана компютърна машина

1942
Atanasoff-Berry Computer - електронен дигитален компютър

1943
Колос - електронен програмируем компютър за разбиване на немските кодове

1946
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) първия електронен дигитален компютър за обща употреба, за нуждите на артилерията

1948

Теория на информацията - Клод Шанън, публикувал "Математическа теория на комуникацията"
1950

Код на Хаминг - линеен код за корекция на грешки при предаване на информацията
1969

Интернет
1971

Електронна поща
1980-
Лаптоп
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приложение на електронните технологии и информационните системи в Елкабел - Бургас АД. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.