Приложение на електронните технологии и информационните системи в Елкабел - Бургас АД.


Категория на документа: Други


1984
Мобилни телефони

1989

www
1990
Персонален дигитален асистент

1990-
Web камера
Online игри

Цифрова телевизия
Социални мрежи в Интернет

Цифрови видео камери

2000
Широколентови магистрали


Безжични мрежи, безжични устройства

2000-
GPS мрежа


Bluetooth


Дигитален аудио плейър


Телевизия с висока резолюция HDTV

2003
Сателитно радио

2004
Дигитално аудио разпръскване Цифрово радио

2009
3D телевизия

Интензификацията на иновационните процеси през последните две десетилетия е показателна за значимостта на съвременните информационни и комуникационни технологии за съвременния човек. Те от своя страна навлизат все повече в различни области на живота и най-вече бизнеса, в държавното и наднационалното управление (ЕС и други междунационални организации и сдружения) и стават значим и неделим фактор за тяхното функциониране и същестуване като цяло.
Бързото развитие на информационните технологии поставя нови предизвикателства пред съвременните организации. За да успеят на пазара не е достатъчно да са добри в технологичните характеристики на продукта и обслужването. Те се приемат все повече, като задължителни условия, в процеса на търсенето и предлагането.
Информационни технологии в Елкабел - Бургас АД
Елкабел АД със седалище в Бургас е първата българска компания специализирана в производството на кабели и проводници. Заводът е основан през 40-те години на миналия век на базата на няколко малки работилници за производство на електротехническа продукция. От създаването си до момента, една от целите на Елкабел АД е високо техническо и технологично ниво, което да отговори на все по-ожесточената се конкуренция и все по-високите изисквания на клиентите си.
През 1995, Елкабел е първата българска компания сертифицирана по ISO 9002, а от 2000 година компанията е ресертифицирана от Bureau Veritas Quality International в съответствие с изискванията на ISO 9001-2000.
1998 Елкабел е първата приватизирана компания чрез продажба на акции от Българската Фондова Борса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приложение на електронните технологии и информационните системи в Елкабел - Бургас АД. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.