Приложение на серуми и ваксини


Категория на документа: Други


Прилагане на серуми

1. Определение
* Имунни серуми - биологични продукти, съдържащи специфични антитела (имуноглобулини) спрямо съответните им патогенни микроорганизми или техните токсини.

2. Цел на приложение
* Лечебна (за лечение на вече развило се заболяване) - благоприятства оздравяването
* Профилактична (серопрофилактика и серотерапия) - предотвратява възникването на заболяване.
Създава се изкуствен пасивен имунитет за кратък период от време.

3. Видове серуми
* Хетероложни (произведени чрез хиперимунизация на животни със съответните антигени) - противовариолен, противобесен и против хеморагична треска
* Хомоложни (получени от кръвта на преболедували хора или имунизирани доброволци) - противоморбилен, противогрипен

4. Видове серуми според предназначението им и механизма на действие
* Антитоксични - получават се чрез хиперимунизация на едри животни (об. Коне), отначало с анатоксини, а после с екзотоксини. Съдържанието на антитоксините в произведените серуми се определя чрез титриране спрямо международни (стандартни) серуми и се изразява в анатоксични единици (АЕ), в които се извършва дозирането им. Най-често използвани антитоксични серумни препарати са: тетаничен, дифтериен, газгангренозен (моновалентен, поливалентен), ботулинен, стафилококов, скарлатинен, дизентериен.
* Антибактериални - получават се чрез хиперимунизация на едри животни със суспензии на убити или живи бактерии. Биологичната активност на тези серуми се дължи на специфичните антитела срещу антигени на бактериална клетка (аглутинини, антиендотоксини, бактериолизини, бактериотропини и др.). Антибактериалните серуми се дозират в милиметри. Такъв серум е противоантраксният.
* Антивирусни - получават се чрез хиперимунизация на едри животни с вируси. Съдържат специфични вируси, неутрализирани, комплексносвързващи и други антитела. Използват се широко в практиката за профилактика и терапия.

5. Противопоказания за прилагане:
* Хронични сърдечни и бъбречни заболявания
* Диабет
* Активна туберкулоза
* Тежка алергия и др.

6. Усложнения при прилагане на хомоложни и хетероложни серуми:
* Пренасяне на инфекция (най-често хепатит)
* Уртикална реакция (рядко)
* Анафилактичен шок или серумна болест (напр. при повторно инжектиране на серум, получен от един вид животни)

7. Предпазни мерки при прилагане на хетероложни серуми:
* Винаги да се предпочита прилагане на хомоложен серум, а хетероложен серум да се използва само при абсолютна необходимост.
* Винаги да се извършва кожна проба за изпитване чувствителността към хетероложен серум, който предстои да се въвежда (интракутанно инжектиране на 0,1 мл разреден 1:100 серум, при положителна кожна проба - метод на Безредка)
* Преди да се пристъпи към въвеждане на серум, дори за кожна проба, е необходимо да се приготви спринцовка с адреналин.

8. Основни принципи на практическото серолечение:
* Висока ефективност, безвредност и стерилност на серумните препарати.
* Ранно прилагане на серума - в първите 5-6 дни на болестта
* Серумите се инжектират предварително затоплени, мускулно, само в екстрени ситуации - по жизнени показания може венозно, а при тетанус - лумбално.
* Дозират се в антитоксични единици (АЕ) или в милилитри на килограм телесна маса в зависимост от състоянието и тежестта на заболяването
* Съхраняват се при определена температура, като се спазва стриктно срока на годност на препарата.
* За избягване и предотвратяване на серумна анафилаксия серумите трябва задължително да се прилагат по метода на Безредка.

9. Глобулин от човешка кръв
Основното му приложение е с профилактична цел, но при тежки инфекциозни заболявания се прилага и като лечебно средство, особено т. нар. хиперимунен гамаглобулин - за профилактика при морбили, епидемичен хепатит, скарлатина, коклюш и др. Инжектира се мускулно.

10. Специфични гамаглобулини
* Човешки серумен албумин
Представлява стабилизиран, стерилен, апирогенен разтвор на албуминовата фракция на човешки кръвен серум, предназначен за интравенозно приложение.
Албумина се произвежда и пуска за употреба в специални стъклени банки (флакони) с гумена запушалка, пригодени за пробиване с игла. Прилага се инфузионно, бавно (30-40 капки в мин.). Съхранява се на хладно, сухо място
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приложение на серуми и ваксини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.