Примерни спортни игри


Категория на документа: Други


Примерни игри с плат
ЗИД Забавни и спортно-туристически игри за ученици от I-IV клас
Доц. Елена Джамбазова

Изготвил:
Кристина Красенова Димова
Фак. № М-50150, II курс по НУП
магистратура за неспециалисти, задочна форма на обучение

Преведи другаря си - щафетна игра, вариант с лента
(от книгата "Докосване до природата", Илиана Мирчева, Елена Джамбазова)

Предварителна подготовка и организация
Участниците се разпределят в два равностойни отбора. Подреждат се в колони зад обща стартова линия. На 7-8 метра пред всяка колона от ученици се поставя ориентир, който ще се заобикаля. На всеки отбор се раздава по една лента плат, с дължина 1 метър.

Описание и правила
При сигнал от учителя първите двама играчи от всеки отбор хващат лентата в двата й края и бягат заедно до ориентира. Единият играч е водещ, а другият помощник. Целта се по време на бягането лентата да бъде постоянно опъната, т.е. между играчите през цялото време на бягане да има разстояние от 1 метър. Когато достигнат ориентира, го заобикалят заедно и се връщат при отбора си. Помощникът става водещ играч и взима следващия си съотборник по ред, който става помощник. Отново двамата заедно бягат до ориентира, заобикалят го и се връщат при отбора си. Като всеки път помощникът, който вече е бягал, става водещ играч и взима още един съотборник, който става помощник. Играта продължава, докато всички играчи то отбора са били преведени покрай ориентира и са се върнали на стартовата линия. Победител е този отбор, чийто последен помощник се върне на стартовата линия.
Ако, по време на бягане, лентата се свие, до такава степен, че двамата съотборници - водещ играч и помощник играч - се сблъскат, то тогава те отново тръгват от стартовата линия като наказателна точка.

Методически указания
При всяко отиване до ориентира играчите го заобикалят заедно, един след друг като се стремят лентата да остане опъната. Тук е най-трудният момент да се покаже синхронност и ловкост.

Предназначение на играта
Играта е подходящо средство за развиване на качествата бързина, ловкост. Също така спомага за развитието на синхронни действия.

Проблеми/типични грешки, допускани от учениците
Препоръчително е играта да се включи, когато учениците не са изморени.

Великани и джуджета - вариант на разглежданата в часовете игра
Предварителна подготовка и организация
Учениците се разделят на два равностойни отбора. Определят се две полета на действие за всеки отбора. Като има фронтова линия, на която двата отбора се срещат. В полето на всеки отбор има "къща", в която играчите могат да се скрият и да са в безопасност. "Къщата" е с приблизителни размери на квадрат със страни - метър на метър.
Описание и правила
Всеки отбор има по половин минута в своята "къща" да намисли какви ще бъдат - великани или джуджета. Предварително е заявено, че великаните гонят джуджетата. Показани са знаците - за великани се вдигат ръцете горе, за джуджета може да се кляка (по-трудния вариант) или да се слагат двете ръце отгоре на главата. Отборите се нареждат един срещу друг на фронтовата линия. При сигнал на учителя едновременно и двата отбора правят знака, който предварително са решили - за джуджета или за великани. Ако единият отбор са джуджета, а другият великани, отборът на великаните гони отбора на джуджета, като нахлува в неговото поле. Всеки играч от отбора на джуджетата, който бъде пипнат от играч от отбора на великаните, преминава към отбора на великаните. Тези играчи, които успееят да стигнат до своята "къща" са спасени. Играта започва отново.
Ако и двата отбора покажат великани или и двата отбора покажат джуджета, играта се започва от начало.
Победител е този отбор, който има най-много играчи. Може да се играе за време. Т.е. след 10 минути се броят играчите във всеки отбор и така се решава кой е победител или без време, докато единият отбор остане без играчи.

Методически указания
При всяко начало на играта е добре да се мисли стратегически какво да избере всеки един от отборите - дали великани или джуджета, като се съобразява с предишните игри.

Предназначение на играта
Развиват се качества като бързина, гъвкавост и донякъде ловкост.

Проблеми и типични грешки
Често може да се зацикли в положение, в което двата отбора избират едно и също в няколко последователни пъти. Тогава учителят би могъл с картончета - за джуджета и великани да посочи при сигнал едновременно кой отбор какъв е.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Примерни спортни игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.