Принципи и методи за конструиране и моделиране в различна учебна среда


Категория на документа: Други
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Педагогически факултет

Курсова работа

На тема:
Принципи и методи за конструиране и моделиране в различна учебна среда

Студент: Росица Христова
Специалност: Бит и технологии 3 курс
Факултетен номер: 1206461017 Проверил:
гр. Пловдив 2014г. Доц. Юручев
Съдържание:
1.Увод............................................................3
2.Технологично обучение.........................4
2.1.Технологично знание...............................5
3.Общодидактически принципи и методи на техническото конструиране и моделиране....................................................................6
3.1.Принципи на техническото конструиране и моделиране..................................................................6
3.1.1.Видове принципи..............................................7
3.2.Методи на техническото конструиране и моделиране....................................................................11
4. Трудови дейности в различна учебна среда...........................................................................................15
5.Мултимедията в технологичното обучение.............................................................17
6.Заключение.....................................................21

1.Увод

В настоящата курсова работа се разглежда конструирането и моделирането като дидактически принципи. Има за цел изграждане на технологична култура, и изясняване на основните технологични понятия ( 4-5 стр.)
Разглежда видовете принципи на техническо конструиране и моделиране и основните средства за обучение ( 5- 8 стр.)
Изяснява понятието "Метод " и "Моделиране" ( 9-13 стр.)
Голямо внимание се обръща на понятието "Различна учебна среда" ( 13 стр.)
Какво място заема мултимедията в технологичното обучение. Как се интегрират компютърните технологии в обучението. Колко силно въздейства мултимедията като начин на обучение. ( 15-18 стр.)

2.Технологично обучение

В технологично обучение, основен обект за изучаване е технологията, в различните и аспекти - технически, естетически, екологически, изследователски и морален.
Технологичните области, които засяга технологичното обучение са:
* земеделие и животновъдство;
* комуникации;
* компютърни технологии;
* технология на материалите;
* военни техннологии;
* енергетика;
* машиностроене;
* транспорт.

В обучението по Домашен бит и техника 1 - 4 клас,
Домашна техника и икономика 5 - 6 клас и
Технологии 7 и 8 клас, са заложени начални знания за техниката, труда, и технологиите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи и методи за конструиране и моделиране в различна учебна среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.