Принципи и задачи на палиативните грижи


Категория на документа: Други


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
град Стара Загора

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Реферат

Тема: Принципи и задачи на палиативните грижи

Специалност: Медицинска сестра

Преподавател:

Въведение

Палиативните грижи датират от преди няколко десетилетия и по инициатива на Cicely Saunders се превръщат в специфична област на здравната помощ. В цял свят се отбелязва забележително нарастване на броя и вида на службите за палиативни грижи.
Медицинският стандарт е базиран на разбирането, че палиативни те грижи трябва да бъдат интегрална част от общата здравна система , подкрепяща хората на всички етапи от техния живот и помагащи им. Всички терминално болни и техните семейства да имат достъп до палиативни състрадателни грижи с оглед намаляване на страданията, подобряване качеството на живот и облекчаване процеса на умиране.Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на изчерпателна, координирана и състрадателна грижа на всички лица и семейства при наличие на напреднал стадий на заболяване. Фокусът на грижите е качеството на живота по време на протичане на болестта, смъртта и справяне с мъката при загуба на близък човек. Грижите се предоставят в съответни служби според избора на лицето и семейството и се регламентират с Наредба на МЗ за оказване на палиативни грижи, чието разработване предстои.
Определение на палитивните грижи

Палиативните грижи представляват комплексни грижи за пациенти, чието заболяване не се повлиява от методите на лечебната медицина / терминално болни пациенти/.
Палиативните грижи, съгласно определението на СЗО, са активни медицински грижи и действия, които утвърждават живота като подкрепят болния и неговото семейство в техните планове за бъдещето, включително техните надежди за излекуване и удължаване на живота, а също така и в надеждата за спокойствие и запазване на достойнството през време на боледуването, умирането и смъртта.
Групи от населението - обект на палиативни грижи
> Болни с прогресиращо хронично заболяване в напреднала фаза като периферна съдова болест, злокачествени новообразувания, СПИН, хронична бъбречна или чернодробна недостатъчност, инсулт със значително нарушаване на функционалната годност на болния, напреднала фаза на белодробно или сърдечно заболяване, невродегенеративни заболявания и деменция
> Болни с хронични и ограничаващи продължителността на живота наранявания, от катастрофи и други форми на травми
> Сериозно или терминално болни пациенти като болни в крайна фаза на деменция, терминален стадий на рак, тежък инвалидизиращ инсулт, при които няма шанс за възстановяване или стабилизиране и за които интензивните палиативни грижи са доминираща цел и фокус на грижите за оставащото време на живот.

Фази на палиативните грижи :

1. Симптоматичен контрол и подкрепа на пациента и семейството по време на заболяването.

2. Грижи около момента на настъпване на смъртта.

3. Помощ за семейството в преодоляване на загубата на близкия човек - препоръчва се да продължи около една година след смъртта.

Палиативните грижи са интензивни , всестранни и проблемно-ориентирани.

Интензивни са, тъй като тези болни се нуждаят от непрекъснато обгрижване.

Всестранни /всеобхватни/ - медицинските познания не са достатъчни, за да се подобри качеството на живота в терминалната фаза. Използва се холистичен подход, за да се посрещнат не само физиологичните потребностти , но и съпътстващите състоянието социални, психологични и духовни проблеми.

Палиативните грижи са проблемно ориентирани, тъй като трябва да се справят с множество проблеми.Последните две изисквания към палиативните грижи / всеобхватност и проблемна ориентираност/ налагат интердисциплинарен подход.

Характеристиката на палиативните сестрински грижи се анализира с:

* специфични цели,включително подобряване качесвото на живот на пациента, облекчаване на симптоми и страдание,добра смърт, предотвратяване на ефтаназията

* специфичен подход-приемането на границите на човешкия живот,на медицинското състрадание,то се определя специфичния подход на палиативни грижи.

* Цялостните грижи включват съдържанието,дейността на интердисциплинарният екип,биопсихосоциални и духовни грижиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи и задачи на палиативните грижи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.