Приносът на П.Сорокин за развитието на социологическата мисъл


Категория на документа: Други


 МЧС РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Кафедра ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки: 030300.62 - Психология

по профилю подготовки "Психология риска, экстремальных и кризисных ситуаций", квалификация (степень) "Бакалавр"

Контрольная работа

по дисциплине "Социология"

ТЕМА: "Приносът на П.Сорокин за развитието на социологическата мисъл".

Выполнил:

слушатель I курса

заочного отделения

Костова Ивета

Проверил:

Доц. Парашкевова Мария

Санкт-Петербург - 2013

Съдържание

Въведение 3

1 Биографични данни.Развитието на Сорокин като социолог. 4

2. Дейността на Сорокин 6

3. Развитие на социологическата мисъл 8

Заключение 10

Въведение

Човекът направил най-голям принос за развитието на социологическата мисъл през XX век е Питирим Александрович Сорокин.

Като всяка наука, и социологията има своята предистория. Въпреки че, едва през ХІХ век тя се формира и самоопределя като фундаментална наука, счита се, че наченки на социологическо мислене се откриват в съчиненията на древните мислители. Това определя и двата основни периода в историята на социологията - история на социологическата мисъл или така наречената протосоциологическа мисъл и втория период - социологията, като обособена, диференцирана наука.

По - голяма част от различните течения на съвременната социологическа мисъл е насочена към прогнозиране на бъдещето на стабилното общество и неговото функциониране. Съвременната социологическа мисъл носи белезите на модерната социология. Разбира се, във времево и теоретично отношение, тя е откъсната от класическите теории, но те все още продължават да бъдат ресурс за изучаване на съвременността. И все пак, не може да се говори за съвременната социология, без да се спомене за процесите на глобализация, които оказват влияние на развитието на социологията днес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приносът на П.Сорокин за развитието на социологическата мисъл 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.