Приспособления и машини за прибиране


Категория на документа: Други


 Специализирани машини и приспособления за прибиране на маслодайни и други енергийни култури

1. Приспособления към зърнокомбайни

а) приспособление (адаптер) за прибиране на царевица

На фигури 1 и 2 са показани общият вид и принципа на действие на приспособлението за прибиране на царевица на фирма Geringhoff. Фирмата предлата четири варианта:

- Horizon Star II. Всяка секция на хедера се състои от подаващи вериги с палци под които са разположени откъсващи пластини, два изтеглящи валяка с надлъжни ребра и с витки в предната част, ротор с 15 самонаточващи се ножа и хоризонтален ротационен режещ апарат с два ножа. Подаващите вериги чрез палците си подават стъблото към изтеглящите валяци, които са с различен диаметър. Те изтеглят стъблото на растението надолу. В същото време валяка с ножовете се върти в обратна посока и насича стъблото на малки парчета, което позволява остатъците да изгният бързо без да се налага допълнително наситняване. Ротационният режещ апарат е разположен от едната страна на реда. Растенията се режат много близко до почвата и оставя много къси стъбла, които не са достатъчни на вредителите да живеят. При изтеглянето на растението надолу стъблото преминава между хидравлично регулируемите откъсващи пластини. В момента на опирането на кочаните в откъсващите пластини изтеглящите валяци скъсват стъблото или дръжката на кочана. Откъснатите кочани се транспортират от подаващите палцови вериги към напречния шнеков транспортьор, който събира в средата кочаните от всички секции на хедера и ги подават към наклонената камера на комбайна. Хедара може да бъде снабден със скоростна кутия (редуктор) със две, три или пет скорости (предавки). При екстремни условия на работа на крайните делители могат да се поставят активни конусно-винтови делители, които са с хидравлично задвижване.

- Rota Disc - разликата с предния модел е, че липсва хоризонтален режещ апарат за отрязване на стъблата.

- Mais Star Horizon. Състои се от подаващи вериги с палци, откъсващи пластини, два срещуположно въртящи се изтеглящи валяка с конусни витки в предната част и четири ножа в задната част. При въртенето си изтеглящите варяци издърпват съблата надолу и ги начупват, но без да ги отрязват. Под валяците е поставен хоризонтален роторен режещ апарат, който отрязва стъблата много ниско и наситнява стъблата издърпани от валяците.

- Mais Star. При него няма режещ апарат и стъблата остават по полето само начупени където освен всичко помага и за предотвратяването на почвената ерозия. Възможна е промяна на разстоянието между редовете. Хедера може да бъде с до 24 реда при разстояние между редовете 20 cm.

Приспособление за прибиране на царевица CONSPEED и на фирма Claas (фиг. 3). Царевичните растения от реда се захващат от палците на подаващите вериги и се насочват към поставените под тях откъсващи валяци. Валяците са конусни с витки в предната част. Предлагат се откъсващи валяци в два варианта - хибридни и стандартни. При хибридните в предната най-натоварена част са поставени четири ножа с по два болта, така че лесно да бъдат заменени при необходимост. Задните откъсващи остриета са като на стандартите валяци. Под валяците е поставен хоризонтален надробител с две ножчета подострени от трите страни. Скоростта на откъсващите валяци се регулира автоматично в зависимост от постъпателната скорост на комбайна. На рамата на хедера и поставен разбивач на стъбла (фиг. 4)- служи за чупене на острите краища на стеблата и по този начин намалява повредите на гумите на комбайна.

б) приспособление за прибиране на слънчоглед

На фиг. 4 е показан общият вид и принципа на действие на приспособлението за прибиране на слънчоглед Sun Star Horizon на фирма Geringhoff. Състои се от подаващи вериги с палци разместени на половин стъпка, под които са поставени два въртящи се и самонаточващи се режещи дискове. В задната част е поставен допълнителен хоризонтален надробител състоящ се от вал с два ножа, който наситнява стъблата на растението. Над подаващите вериги има събиращи повърхности. В края им има насочващи пластини, които насочват стъблата към шнека. Вертикални вериги с палци на събиращите повърхности подават падналите пити на слънчогледа към шнека, който събира в средата масата и я подава за овършаване.

Приспособлението за прибиране на слънчоглед Sunspeed на фирма Claas (фиг. 5) е независимо от междуредието. Събиращите повърхности (фиг. 6), наричани още совалки, могат да се преместват така че да се променя разстоянието между тях в зависимост от диаметъра на стъблата. Слънчогледовите стебла първоначално се събират между совалките. Една регулируема насочваща пластина (над ротора) осигурява избутването на слънчогледовите пити напред. В същото време откъсващ валяк (фиг. 7) под ножовата греда избутва стъблата надолу. По този начин пластината и валяка предпазват стъблата да не бъдат срязани прекалено рано. Срязването се извършва когато специалния ротор е уловил питите. Отрязаните пити се подават от ротора към шнека и оттам към наклонения транспортьор.

в) приспособление за прибиране на рапица

Стъблата на рапицата са преплетени едно в друго. Кутийките на семената се разпукват веднага след като паднат върху режещата платформа на хедера. Тези особености на културата изискват използването на специален хедер или преустройство на зърнения хедер за прибиране на рапица. Установено е, че ако се използва хедер за рапица загубите от оронено зърно при рязане могат да се намалят с до 30 kg/da.

Приспособлението за рапица на фирма ZÜRN (фиг. 8) има активен двуножов делител със две срещуположно движещи се ножови греди. Това приспособление се монтира от двете страни на обикновен хедер за зърнено-житни култури, а режещия апарат се изнася напред (при комбайните CLAAS с 50 cm пред стандартното положение). Дължината на режещия апарат на делителя е 1,35 m. Страничните ножове режат преплетените стъбла и предпазват цялото растение от издърпване от общата маса, което се отразява на разпукването на кутийките. Шнека на хедера събира масата в средата където палците му разкъсват кутийките. Семената се разпръскват напред. Удължената повърхност (между шнека и режещия апарат) хваща семената, които иначе биха паднали на полето.

2. Машини за прибиране на цвекло.

а) Машини на фирма Grimme

Фирмата предлага машини за еднофазно и двуфазно прибиране на цвеклото. При двуфазното прибиране (фиг.1) първо се минава с дефолиатор (машина за премахване на листата) след което главите на цвеклото се изваждат и товарят с цвеклоприбираща машина. Могат да се използват два стандартни трактора за транспорта и обезлистващата машина и един трактор от среден клас за цвеклоприбиращата машина.

При еднофазното прибиране (фиг. 2) може да се избира между класическото отделяне на листата и отрязването на цвекловите глави с FT 300 или обезлистване на цвеклото с дефолиатора FM300. И в двата случая машините които премахват листата са пред трактора, а цвеклоприбиращата машина - отзад. При еднофазното прибиране се използва един стандартен трактор за транспорта и един трактор от висок клас за машините. За осъществяване на технологиите се използват следните машини:

- Дефолиатор BM300/330 (фиг. 3) - насича и оставя листата напречно по ширината на машината, почиства цвекловите глави и обрязва челата им. Плевелите в междуредието също се насичат. В началото е поставен ротор със стоманени перки, който отделя листата. Зад него два почистващи ротора с гумени перки се въртят в различни посоки и извършват финото рязане. Този всмукващ ефект дори хваща и насича листата на плевелите от междуредието. Перките на тези ротори са разположени над реда и могат да се регулират за различни междуредови разстояния. Обрязването на главите се извършва от хидравлично задвижвани дискове. Дълбочината на отрязване се регулира от гребените, които копират повърхността на главите и насочват обрязващите дискове.

- Фронтален обезлистител FT 300 (фиг. 4). Използва се при еднофазното прибиране за насичане на листата и обрязване на главите на цвеклото. Работи при за междуредия 40 - 45 cm.

Машината се навесва отпред на трактора и се задвижва от предният вал за отвеждане на мощност (ВОМ). Регулируемите по височина копиращи колела 1 осигуряват прецизно водене по височина на машината преди насичащия ротор 2 да отдели листата от цвеклото. Допълнителното режещо острие (котнранож) 3 осигурява фино нарязване на листата. Нарязания листен материал чрез извити клиновидни улеи 4 се насочва и поставя зад обрязвашото устройство 5 в междуредията. По този начин листния материал е оптимално разпределен и се избягва блокирането с листна маса на обрязващото устройство.

На фиг. 5 е показано обрязващото устройство. Копирането на цвекловите глави се извършва от гребена D, който насочва обрязващия нож В. От пружината Е се регулира натиска върху гребена чрез паралелограмния механизъм за да се осигури безопасно и внимателно копиране.

- Фронтален мулчер (обезлистител) FM 300 (фиг. 6) - използва се при еднофазното прибиране за отделяне на листата от главите на цвеклото без да ги обрязва. Навесва се пред трактора и се задвижва от ВОМ.

Машината се състои от копиращи колела 1 и два ротора - 2 и 3. Чрез копиращите колела се регулира височината на работа на машината. Цвеклото се обезлиства в предната част чрез ротора 2. Той е предназначен за работа в междуредия от 45 и 50 cm. Стоманените перки A се използват за плевелите в междуредието. Гумените перки B са над редовете и внимателно обезлистват цвеклото. В задната част е почистващия ротор 3. Той обезлиства и почиства цвеклото чрез гумените перки В. Извитите сърповидни перки А между редовете повдигат дългите стъбла и интензивно ги надробяват чрез един допълнителен ръб в корпуса на машината.

Роторите се въртят в противоположни посоки и почистват цвекловите глави от двете страни. Машината няма обрязваща част. По този начин се намаляват загубите от дишане при по-дълго съхранение на цвеклото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приспособления и машини за прибиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.