Присъединяване на Великобритания, Дания и Испания към ЕС


Категория на документа: ДругиПрез 1972г. Шестте въвеждат т. нар. валутна змия между валутите на държавите от общността. Разрешават се ограничени колебания на валутите в рамките на 4,5%. Механизма е неприложим заради нарастването на инфлацията.

През 1979г. Жискар и Шмид решават да се борят с инфлацията като създават европейска валутна система, основана върху страбилни обменни курсове на валутите на държавите членки. Поради липсата на обща валута те предлагат създаванета на валутна единица, наречена екю. Стойността й се опраделя от "кошница" от валути и е променяна многократно в полза на германската марка, която държи първото място в нея с голяма разлика пред останалите(33% срещу 20% за франка и 10% за лирата).

Влизането на средиземноморските страни: преминаване от Девет към Дванадесет

Първите препятсвия пред влизането на Испания, Португалия и Гърция са с политически характер. В тези страни дълго време на власт са диктаторски и авторитарни режими , които са несъвместими с демократичните идеали на Европа. С премахването на режимите през 70-те години това предпядствие го няма и те трите страни се кандидатират.

Гърция

Гърция влизан в Европейската икономическа общност на 1 януари 1981г. Тя е бедна страна със слаба валута и многжество изостанали региони. Един от най-сериозните проблеми пред които е изправена Гърция е конфликтът й с Турция по повод Кипър.

Испания

След смъртта на генерал Франко през 1975г. е коронован Хуан Карлос, посочен за крал от самия Франко. Следват няколко години, в които се извършва разграждане на институциите на диктатурата, утвърждаване на гражданските свободи и на представителен парламентарен режим. От 1981 до 1993г., социалистите подготвят и постигат приемането на Испания в Европейската общност.

Португалия

В Португалия демократичния подход е много по - бурен и страната на няколко пъти е на ръба на гражданска война. С подкрепата на Франция и Германия в края на 70-те положението се нормализира и обществения живот навлиза постепенно в Европа. И Испания и Португалия влизат в Общността на 1 януари 1986г.

Преговорите продължават около 5 години. В Испания преминават по-тежко, докато в Португали по-спокойно.С влизанеето на Испания Общността се отваря за конкурентните селскостопански продукти от юг. Благодарение на евтината мароканска работна ръка , производствените разходи са по-ниски. От трите средиземноморски страни в Испания стават наи-значителни промени. Отварянето към Европа се оказва изключително положително. Увеличава се ръста в търговията, навлизат големи индустриални групи, бърза модернизация на сеслкото стопанство, разцвет на туризма по Средиземоморието, повишаване на жизнения стандарт. Всички тези промени имат и отрицателен характер. Средиземноморските брегове са застроени, а аваканционните селища се разрастват неконтролируемо.

Възприемане на Европа от обществените мнения

След 1979г. на всеки 5 години се провеждат общи избори за Европейски парламент, които дават редовно данни за нагласите. Процентът н негласувалите е висок, а избирателите и политиците са съсредоточени повече върху националните, отколкото върху европейските проблеми. В началото на 80-те годинивърху европейските страни се стоварва вълна от европесимизъм и най-много от страна на Обединеното кралство и Дания, без да искат оттегляне от Общността.Около 52% от европейците смятат, че Съединените щати са добра идея. Провеждат анкета с която целят да разберат до каква степен европейците се интересуват от Европа. Изводите са, че по отношние на членството в общността като цяло е положително. Голяма част от европейците са пасивни. Забелязва се стремежът към Европа. За Испания и Потругалия е изключително благослконно. Общността си остава и твърде привлекателна за страните, които още не са се присъединили към нея.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Присъединяване на Великобритания, Дания и Испания към ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.