Процедури по същество за одит на провизиите за задължения, провизиите за загуби от кредити, условни активи и пасиви


Категория на документа: Други


Икономически университет - Варна

Курсова работа

по Банков одит

на тема:

Процедури по същество за одит на провизиите за задължения, на провизиите за загуби от кредити, на условните активи и пасиви, на деривативи

Изработил:
Банков мениджмънт,

Варна 2013

Съдържание:

1. Извършване на процедури по същество
2. Специфични процедури във връзка с конкретни позиции във финансовия отчет

2.1 Провизии, условни активи и условни пасиви (различни от деривативи и задбалансови финансови инструменти)
2.1.1 Оценка
2.1.2 Представяне и оповестяване

2.2 Деривативи и задбалансови финансови инструменти

2.2.1 Права и задължения

2.2.2 Съществуване

2.2.3 Пълнота

2.2.4 Оценка
2.2.5 Измерване

2.2.6 Представяне и оповестяване

2.3 Кредити

2.3.1Съществуване

2.3.2 Оценка

2.3.3 Измерване

2.3.4 Представяне и оповестяване

3. Приложение № 2 от Ръководство по международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги

3.1 Кредити и аванси
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процедури по същество за одит на провизиите за задължения, провизиите за загуби от кредити, условни активи и пасиви 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.