Процес пълнене и сгъстяване


Категория на документа: Други


1.1. Процес пълнене и сгъстяване

Основно изискване при процеса пълнене е максимално напълване на цилиндъра с горивна смес или въздух. Колкото по - добро е пълненето, толкова повече гориво може да бъде изгорено и толкова по - висок е добивът на мощност от единица ходов обем на двигателя. Пълненето зависи от редица фактори от топлинен, хидродинамичен и конструктивен характер параметрите на околната среда - налягане и температура, на атмосферния въздух или на прясното работно вещество на изхода от компресора оказват пряко влияние. Повишаването на налягането и снижаването на температурата увеличават пълненето. Качеството на очистване на цилиндъра от отработилите газове се характеризират с коефициента на остатъчните газове, чиито стойности трябва да бъдат винаги възможно по - малки. Налягането в края на пълненето е основния фактор определящ напълнянето на цилиндъра. Температурата в края на пълненето се повишава от смесването на прясната горивна смес с остатъчните газове и от допира на нагретите стени. Най - важна величина характеризираща процеса на пълнене, е коефициента на пълнене представляващ отношение на действителното количество прясно вещество, постъпило в цилиндъра към теоретичното количество, което би могло да се помести в ходовия момент при условие, че температурата и налягането в него са равни на температурата и налягането на околната среда. Най - ефикасно повишаване на пълненето, а с това и на мощността на двигателя се постига чрез принудително пълнене. Според задвижването на компресора сгъстяващ пресния пълнеж то бива два вида - 1. газотурбинното пълнене се характеризира с газова връзка между компресора и двигателя и оползотворяване на част от енергията на отработилите газове. Недостатък на турбокомпресора е спадането на сгъстяването при ниски честоти на въртене на двигателя, както и забавеното реагиране на двигателя при рязка промяна на работния режим; 2. механичното пълнене се характеризира с механична връзка между компресора и двигателя и постоянно съотношение между техните честоти на въртене при всички работни режими. Механичната предавка от коляновия вал към компресора може да бъде зъбна или ремъчна. Механичния компресор реагира незабавно при рязка промяна на работния режим и осигурява достатъчно сгъстяване. Напоследък получава разпространение и трети вид принудително пълнене, който също така частично оползотворява енергията на отработените газове, но на различен принцип от турбо компресора. Това е така наречената система компрекс. Засега е приложен само в дизеловите двигатели негово предимство са по - добра характеристика на въртящия момент, по - добра ускоряемост и повишена икономичност на двигателя. Недостатъци са по - големи размери, повишена шумност и по - скъпо производство. Действителният процес на сгъстяване не е адиабатен. Той протича при непрекъснат топлообмен между газа и цилиндровите стени, поради което кривата на процеса в индикаторната диаграма не е адиабата, а политропа. Политропния показател се променя по хода на процеса. В началото на такта, когато газът се загрява от допира с нагорещените стени, той е по - голям от адиабатния показател. При изравняване на температурите процесът за момент става адиабатен. През останалата част от такта топлообменът протича в обратна посока: температурата на газа е по - висока и той се охлажда от стените. При топлинни пресмятания се работи със средна стойност която се приема за постоянна.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процес пълнене и сгъстяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.