Процеси на решаване на проблеми при управлението на фирма


Категория на документа: Други


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: "ИКОНОМИКА, ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ"

Курсова работа
по
Основи на управлението

Тема: Процеси на решаване на проблеми при управлението на "ESAB"АД

Изготвила: Даниела Бойчева Иванова Проверил:
Стопански факултет / гл.ас.инж.-мен.Г.Христова /
Слепиалност: Стопанско управление
Поток 11 група 69
Фак.№ 241211004

СОФИЯ
2012

Съдържание:

1. Аналитична част ..................................................................................3

1.1. Общи сведения за стопанската организация..........................................3

- Юридическа форма ........................................................................................3
- Индустриален отрасъл .........................................................................3
- Предмет на стопанска дейност ...............................................................3
- Пазари ..............................................................................................3

1.2. Вътрешна среда на стопанската организация ........................................3

- Цели на организацията ........................................................................3
- Задачи ..............................................................................................3
- Технология ........................................................................................4
- Сътрудници .......................................................................................4
- Организационна структура ...................................................................4

1.3. Външна среда на стопанската организация ..........................................6

1.3.1.Анализ на факторите на външната среда с пряко въздействие ..............6

- Потребители ......................................................................................6
- Доставчици .......................................................................................6
- Конкуренти .......................................................................................6
- Нормативно - законова уредба ...............................................................7

1.3.2. Анализ на факторите на външната среда с косвено въздействие ..............7

- Политически фактори...........................................................................7
- Социална политика..............................................................................8Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процеси на решаване на проблеми при управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.