Проект мениджмънт


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КАТЕДРА: БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА
ПО
ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

Изготвил: Преподавател:
Петя Кирилова доц. д-р Таня Тодорова
Специалност: Библиотекознание и библиография
курс III /редовно/ фак. № 5149

София

2014 г.

Този проект се осъществява от Регионална библиотека "Светослав Минков" гр. Перник при Двореца на културата

Ще бъде реализиран от постоянните сътрудници:
Министерство на Културата, Община Перник
Стойност на проекта: ....... лв.

Министерство на Културата Община Перник

"Създаване на информационен център към Регионална библиотека "Светослав Минков" гр. Перник"

1. Представяне на проекта (резюме)
Перник е град в Югозападна България, административен център на област Перник и община Перник.
Регионална библиотека "Светослав Минков", която е към Двореца на културата, е основно документално книгохранилище в Пернишка област и най-големият общодостъпен информационен институт в града. Създаването на информационен център ще допринесе задоволяване потребностите на читателите на библиотеката, както и привличането на още такива, тъй като напоследък се наблюдава по - скоро нежелание, отколкото желание за четене, особено у децата и учениците. Това ще стане с помощта на доброволци, които ще имат задачата да откликвата на нуждите на посетителите, както и да им дават насоки, в зависимост от търсенията, но най - вече да им показват колко е важно и необходимо да се чете и, че без книгата светът ще се изгуби. Ще има часове за четене на глас, което пък ще е от полза за усъвършенстване на гладкостта на четене. Ще се провеждат курсове по компютърна грамотност, за по - лесно търсене на информация в електронните ресурси и каталози.

2. Цели на проекта

Главна/основна цел: Чрез създаване на информационния център се цели стимулиране и развитие навиците, както и желанието за четене главно у децата и учениците.
* Специфични цели:
- Изграждането на ценности и пораждането на любовта към книгата;
- Доразвиване на придобитите до момента знания и умения да разбират смисъла на дадено произведение;
- Запознаване на всички посетители с библиотеката и с електронният ѝ каталог;
- Показване на същността и необходимостта от книгата;

* Целева група: деца и ученици.

2. Териториален обхват на проекта: гр. Перник

3. Обосновка на проекта

Информацията е тази част от нуждите на човечеството, която е най-важна за живота ни. Тя се влияе изключително от всичко, което виждаме, чуваме и не на последно място прочитаме. Това определя голямото влияние, което би оказала срещата ни с литературата или казано по друг начин, посещението на библиотеката върху мислите, самосъзнанието, моралното развитие, въображение, култура и въобще възприемането на околния свят. Най-голям спад на интереса на четене се наблюдава при децата и учениците. Това е проблем, който с всяка измината година се задълбочава. Много важно е да се работи върху начините, които са свързани с привличането на децата и учениците към четенето и интереса към библиотеките. За всичко това се изисква намирането на нови техники на работа и актуално поднасяне на информацията.
В основата на една от известните концепции за библиотечното обслужване е ръководството на четенето. Съгласно тази теория библиотекарят има образователна и педагогическа роля. Той насочва четенето и помага на читателите да придобият трайни читателски навици. За да бъде възможно това, е необходимо изпълнението на този проект.

Проектът цели да обогати знанията и уменията на хората като цяло, да им осигури широк достъп до съвременна информация, да ги запознае с приказният свят на книгата, на знанието. Тук съществуват някои общи особености във връзка с формирането на информационната грамотност - в работата с тьрсачките, начина на формулиране на информационното запитване, в оценката на информация, и др., на които библиотекарят е длъжен да наблегне.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.