Проект мениджмънт


Категория на документа: Други


Тотал без ДДС: 6846,45 лв.
Тотал с ДДС: 8215,74 лв.

Б и б л и о г р а ф и я:

1. Тодорова, Таня Йорданова. Лекционен курс при доц. д-р Таня Тодорова. Записки. 2013.
2. Тодорова, Таня Йорданова. Библиотечният и културен мениджмънт и информационно-комуникационните технологии : сборник с научни доклади и съобщения от научна конференция с международно участие, 3-4 септември 2011 г., Бургаски свободен университет, гр. Бургас = Library and cultural Management and ICT / състав. Иванка Янкова, Таня Тодорова ; [ред. Румелина Василева], София : За буквите - О писменехь, 2011 ([София] : Авангард Прима)
3. Тодорова, Таня Йорданова. Библиотечни политики / Таня Тодорова ; [ред. Румелина Василева]
4. Кирилова, Петя Валентинова. Курсова работа на Петя Валентинова Кирилова II-ри курс ББ - Как да привлечем децата в библиотеката - БO
5. http://www.libpernik.net - 05.01.2014г.
6. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA - 05.01.2014г.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.