Проект мениджмънт


Категория на документа: Други


Формирането на интерес към книгата и четенето, трябва да бъдат възпитавани при децата от ранна възраст. В този период от живота им, привързаността и дори любовта им към книгата, става като отпечатък в съзнанието и формирането на мисълта.
Децата се учат и опознават света с помощта на различни предмети, играчки, на следващ етап с книги, вместо само с компютърни игри. За да бъде привлекателно място, библиотеката трябва да има гъвкава политика. С всеки ден технологиите навлизат в ежедневието ни все повече. Затова библиотеката трябва да може да се променя бързо и адекватно.

Мисията на библиотеката е да бъде духовно, културно и информационно средище, максимално да удовлетворява потребностите на читателите си, да се утвърди като значим и притегателен за обществото информационен, образователен и културен център.

Децата са бъдещето ни и затова е изключително важно да се привлече вниманието им към една толкова стара, но и в същото време модерна институция и хранилище на знанието.

4. Основни дейности по проекта. Етапи

* Закупуване на нови книги за бибилотеката

Регионална библиотека "Светослав Минков" ще закупи 200 нови книги за обновяване и обогатяване на книжния фонд, на стойност 3 000 лева. Книгите ще бъдат от всички отрасли на знанието. Произведенията на български автори ще бъдат приоритет при подбора на книги. Парите за закупуването им са част от общата стойност на проекта.

* Закупуване на компютри и периферия

За информационния център ще са необходими 10 компютъра, а за електронната библиотека - 10 клиентски и 1 сървърен. Всички компютри ще бъдат с инсталирана операционна система Windows 8 и Microsoft Office Pack 2010. Информационният център на библиотеката ще има нужда и от 1 проектор.

a. PR подготовка за проекта

За популяризирането на проекта и достигането му до повече хора ще бъдат изработени 500 рекламни брошури. Всяка брошура ще бъде от 6 страници, придружена с необходимата информация и снимков материал.

5. Очаквани резултати

- Повишаване интереса и активността на децата и учениците за придобиване на повече знания и умения.
- Активна посещаемост на библиотеката и информационния център към нея, както и повишаване на интелектуалното ниво на децата и учениците.
- Стимулиране на посетителите към активно използване услугите на електронната библиотека.
- Бъдещ интерес към проекта от други организации и евентуално финансиране на дейностите, свързани със следващи проекти.

6. Ефективност и въздействие по проекта

Очакваните въздействия и ефект от проекта ще бъдат основно върху стимулирането, развитието и обогатяване на знанията и уменията по отношение на четенето и търсенето в електронната библиотека.
Други аспекти:
- Организиране предоставянето на нови автори и книги.
- Организиране на литературни четения.
- Сътрудничество с различни издателства за популяризиране на печатните им издания.
- Организиране на обучение на децата през лятната ваканция, за да се увеличи полезноста й през цялата година.

7. Бюджет за проекта

Без стабилна финансова подкрепа започването и реализацията на проект от такова естество е немислима. Главен източник за финансиране на проекта е Министерство на културата. Стойността на проекта е 8215,74 лв.

За създаването на модерен информационен център към библитеката ще са необходими 10 компютъра на стойност 5700 лв. (10 х 570 лв.), 11 монитора - 10 за компютрите в информационния център и 1 за модератора на електронната библиотекта на стойност 2530 лв. (11 х 230 лв.), 1 рутер за изграждане на безжична интернет мрежа в цялата библиотека на стойност 125 лв., 21 броя софтуер Microsoft Windows 8 на стойност 4410 лв. (21 х 210 лв.), 10 броя Microsoft Office Pack 2010 на стойност 2 500 лв. (10 х 250 лв.), 1 проектор на стойност 860 лв., многофункционален принтер на стойност 954 лв., 12 бюра на стойност 720 лв. (12 х 60 лв.), 500 рекламни брошури на стойност 500 лв. (500 х 1 лв.).

За създаването на електронната библиотека ще са необходими 12 компютъра - 10 клиентски и 1, в който ще бъде вкарана базата данни на членовете на библиотеката и в нея ще се отбелязва кога и кой е посетил електронната библиотека на стойност 6270 лв.; и 1 компютър-сървър на стойност 2000 лв., сървърна операционна система MS Windows Server 2008 R2 на стойност 415 лв.

8. Бюджет на проекта (Описание на разходите по проекта по разходни пера)
Разпределение на финансовите средства по пера общо за целия проект:

N

РАЗХОДНИ ПЕРАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.