Проект на историко-географско изследване на тема "Античната гробница" "Момина могила""


Категория на документа: Други


Проект на историко-географско изследване на тема: "Античната гробница "Момина могила"

Изготвил: Галя Динева

Курс: втори

Дисциплина: Meтодика на историко-географските проучвания

Проверил: гл.ас.Мариян Делчев

Специалност: НУПЧЕ

Фак.номер: 173

Дата: 17.12.2012

Семестър: зимен

Град: Стара Загора

Цел на проекта: Опазване на културно-историческото наследство.Развитието на туризма в региона, развитие на устойчиви, специфични за региона туристически продукти, увеличаване посещаемостта в региона. Разумното използване на природното и културно наследство за повишаване устойчивото икономическо развитие на региона.Всеки проект за реставрация и консервация започва с проучване. Проучване на историята на обекта - година, век на строителство, архивни снимки, архивни заснемания, промени в заобикалящата среда; писмени източници с информация за съответната сграда, нейната типология, сходни примери; проучване на предходни проекти ако има такива. Целта на този археологически проект е да се проучи конкретното селище и надгробните могили от I хил. пр.Хр. - времето на траките, и конкретни паметници от Римската епоха в района на Чирпанските възвишения. В процес на продължително изследване бяха описани и проучени многобройни архитектурни детайли - останки от антични сгради, постаменти, саркофази, намиращи се в различни населени места в границата на общината, които съдържат безценна информация за селищната система на района през античността.
История на проучването: Могилата в м. "Момина могила" е разположена върху естествено възвишение на 1,5 км североизточно от с. Братя Даскалови. Има височина 6 м и диаметър 40 м. Могилният насип бе силно нарушен от юг и изток от шест иманярски изкопа. Гробницата представлява куполна камера с диаметър при пода 3.30 м и запазена височина 2.80 м. Изградена е от обработени секторни каменни блокове, които оформят засводяването на "фалшив" свод. Запазени са 7 пълни реда квадри и частично 8 ред. Оформянето им е изключително прецизно и е ставало на място. Те са издялани по шаблон, след което са огладени. В резултат на проучванията е установено точното положение на разкритата гробница в могилния насип. Не е регистрирана втора гробница или друго голямо гробно съоръжение. Установено беше наличието на линейни каменни структури пред входа на гробницата, вероятно свързани с нейното изграждане, с които бъдещите археологически разкопки трябваше да се съобразят, така че да бъдат проведени най-ефективно, а при проучването на гробницата да бъде нарушена минимална част от могилния насип.Източници на информация:интернет- http://stzagora.net/ ; http://www.bulgariancastles.com/bg ; http://bg.wikipedia.org Името на обекта на проучване е гробницата "Момина могила" Методите,които ще ползваме са: събеседване с хората от селото и околностите,разкопаване на терена,който ще проучваме,архивни заснемания,изследване на промените в заобикалящата среда;проучване на писмените източници с информация за съответната сграда, нейната типология,проучване на предходни проекти ако има такива ,заснемане на видео материал; Методи и средства на проучването:тетрадки,химикали,предварително подготвени анкети за интервюиране на жителите,които ще разпитваме,камера,видео,компютър, географски таблици,лопати,мотики.
Основни дейности,разпределени във времето:Събиране на информация,обработване на информация,представяне на информация.
Очаквания и резултати:Изложба с над 150 находки, открити по време на теренните проучвания на надгробните могили и селища в рамките на проекта, които да са част от колекцията на Исторически музей Чирпан.Също така очакваме да има статии във вестници със информацията,която сме намерили и проучили ,защитена с многобройните снимки на откритите архитектурни детайли и видео-материалите,който заснехме да бъдат излъчени по възможно най-много медии. Опазване и експониране на античната гробница:
Проектирането ще е съобразено със следните условия:

•силно ограничени финансови средства както за изработването на проекта, така и за осъществяването му. Срок за реализация - края на 2012г.
•античният обект е извън регулация - без инфраструктура.
Предстоят дейностите, осигуряващи туристическия достъп - пътна връзка и насочваща туристическа информация.
Финансов план(описание на разходите,който съм похарчила)

Материали и консумативи
Транспортни разходи
Заплащане на проекта
-хартия;компютър
Пътуване извън града:
По 25лв на час
химикали;таблици;принтер
-Пътуване до Белоградец
Не повече от 4 работни часа на ден
-анкети;ксерокс
-Пътуване до с.Ягнило

-лопати;мотики
-Пътуване до с.Ветрино

-видео;камераПриложения: - http://stzagora.net/ ; http://www.bulgariancastles.com/bg ; http://bg.wikipedia.orgСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект на историко-географско изследване на тема "Античната гробница" "Момина могила"" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.