Проект по АТП


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА

КАТЕДРА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

по дисциплината

"Автоматизация на технологичните процеси"

Студент: Елена Петрова Величкова
факултетен номер 011205011 група 1 курс III

ръководител проекта : ....................

/гл.ас.Б. Георгиев/

СОФИЯ
2007/2008
Задача 1:
Създаване на модели на дадената система на базата на няколко метода. При създаването на тези модели на входа се прилага стъпаловидно входно въздействие.

Дадена е следната система от пет последователно свързани апериодични звена:

Параметрите на системата по задание са:
k=3.76
T=6 [s]

Преходен процес на реалната системата:

От фигурата се вижда, че преходния процес се установява на приблизително 710
1) Метод на Ziegler-Nichols - първи начин
Експериментално установени стойности за времеконстантата на системата и закъснението:
Т1= AB= 33 [s]
τ 1 = OA = 12 [s]

2) Метод на Ziegler-Nichols - втори начин
Експериментално установени стойности за времеконстантата на системата и закъснението:
Т2= AЕ= 19 [s]
τ2 = τ 1=OA = 12 [s]

Следната симулационна схема показва комбинацията от реалната система и двата модела получени по първите два метода :

Преходните процеси на реалната система и двата модела изглежда така:

3) Метод на Broida
Моментите от време на базата, на които се смятат времеконстантата и закъснението на модела, имат стойности съответно 21s и 25s.
Времеконстантата и закъснението на модела имат стойности:

Симулационната схема на реалната система и модела получен по метода на Broida:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект по АТП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.