Проект - процеси и апарати. Изчисляване на вертикален кожухотръбен загревател за вода.


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ


КАТЕДРА "ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ В ХВП"

К У Р С О В П Р О Е К Т

Тема: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЕРТИКАЛЕН КОЖУХОТРЪБЕН
ЗАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОДА

Студент: Христина Янкова Тонева

Фак. № 25416 Курс: 3 Група: 120б
Специалност: КХТ

Ръководител на проекта: доц. Н. Менков

ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ

Име: Христина Янкова Тонева

Група:120б

Специалност: КХТ

Курс: 3

Факултетен
2
5
4
1
6
номер
a
b
c
d
e


УРЕДБА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И ЗАГРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Да се изчисли вертикален кожухотръбен загревател за ябълков сок , при следните данни:

1
Масов дебит
Gпр = 8,7 kg/s
2
Начална температура на продуктаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект - процеси и апарати. Изчисляване на вертикален кожухотръбен загревател за вода. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.