Проект за социологическо изследване


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
гр.Благоевград

ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И МЕДИИ

Проект за социологическо изследване

Употребата на наркотици от учениците в средните училища в гр Перник

Изготвил:
Цветелина Петрова
3 курс Социология задочно обучение
Фак№10350222004

Тема
"Употребата на наркотици от учениците в средните училища в гр. Перник"

Обект
Обект на изследването ще бъдат учениците от 9-и до 12-и клас в средните училища на територията на гр. Перник.

Предмет
Предмет на изследване ще бъде употребата на наркотици от учениците от 9-и до 12-и клас.

Цел
Това е един от основните обществени проблеми, касаещи подрастващите, чието развитие се проследява в годините.Целта на това изследване е данните от него да бъдат съпоставени с тези от предишни проучвания по тази тема, за да се определи има ли постигнати положителни резултати или проблема се задълбочава.

Задачи
* Да се изследва каква част от учениците от 9-и до 12-и клас употребяват наркотици и кои са най-често използваните от тях.
* Да се изследва доколко са информирани учениците по тази тема.
* Да се изследва отношението им към употребата на наркотици.
* Да се определят основните фактори, който водят до употреба на наркотици от подрастващите.
* Да се изследва доколко са склонни учениците да съдействат за разрешаването на проблема.
* Да се изследва каква е сериозността на проблема с разпространението на наркотици в града.

Хипотези
* Около 20% от учениците от 9-и 12-и клас са употребявали поне веднъж в живота си някакъв наркотик.Най-често използваният от тях е марихуаната.
* Като цяло учениците са добре информирани по темата.
* По-голямата част от учениците имат негативно отношение към употребата на наркотици.
* Най-често причините, които водят до това са проблеми в училище или семейството,а голяма част от тях смятат,че е въпрос на любопитство.
* Повечето от учениците биха се отзовали да помогнат, ако става въпрос за техен близък човек.
* Наркотиците са широко разпространени в града.

Теоретичен модел

Употребата на наркотици е разрастващ се проблем от световен мащаб. Най-засегнати от него са младите хора. Съществува тенденция долният праг на употребяващите опиати да спада все повече. Проблемите, настъпващи след пристрастяване към наркотици, са много на брой, а някои от тях са необратими. Сериозността на проблема изисква той да бъде периодично изследван, за да се определи какви резултати са постигнати и дали са ефективни методите,използвани за разрешението му.

Според данни на "Годишен доклад по проблемите свързани с наркотиците и наркоманите в България" от 2006г става ясно, че в по-големите областни градове процентът на употребяващите наркотици от учениците в съответната възраст е по-голям в сравнение с по-малките градове.Процентът за цялата страна е 27,1% , а конкретно за гр. Перник той е 23% ,което е около средното ниво за страната за този период.Последното изследване проведено на тази тема на територията на града е от 2008г от изследователски екип от Превантивно информационен център - гр. Перник. Проучването е показало, че учениците са запознати с основните наркотични вещества.Знаят за въздействието и последиците от тях предимно от филмите, които гледат, от разкази на приятели;от родители и учители.
1/4 от учениците смятат, че никой техен приятел не е опитвал наркотик, но 1/5 предполагат, че за голяма част от тях това се е случвало.На близо половината ученици са им предлагани наркотици, което показва, че съществува проблем във връзка с разпространението им в града.В по-голяма степен те употребяват марихуана,амфетамини,екстази, и кокаин.Метадонът и хероинът са най-слабо употребяваните вещества.Нивото на употребяващите се е запазило около средното за страната.
Най-често срещаните причини за първата употреба от учениците на някои от веществата са: от любопитство, за удоволствие, от скука и за да се откъснат от действителността.Съществени разлики има по отношение на причините:да бъдат приети от другите(групата, компанията), за да се подтиснат собствени проблеми при общуването, защото се чувстват самотни.

Според учениците употребата на наркотици е основно проблем за страната и града им и в по-малка степен за училището, в което учат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект за социологическо изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.