Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане


Категория на документа: Други


 Увод

DVB е един от основните международни и главен европейски стандарт за цифрова телевизия и ТВ-разпръскване. Утвърден е от Европейския Институт за Телекомуникационни Стандарти (ETSI) и Европейския отдел за радио- и ТВ- разпръскване (EBU). През септември 2013, DVB отбелязва своята 20-а годишнина. Телевизионните услуги, използващи DVB стандартите, са достъпни на всеки континент, като броят на приемниците достига почти 1 милиард. DVB-S и DVB-S2 се използват на практика във всяка страна. Много аспекти от DVB са патентовани, включително елементи от MPEG видео и аудио кодиране.

DVB системите разпространяват данни, използвайки различни методи:

- сателит ( DVB-S, DVB-S2 и DVB-SH ) ;

- кабел ( DVB-C , DVB-C2 ) ;

- наземна телевизия ( DVB-T , DVB-T2 ) ;

- наземна цифрова телевизия за мобилни интелигентни устройства (DVB-H, DVB-SH) ;

- микровълни (DVB- MT)

Предимства на цифровото видео разпръскване чрез спътник са :
* Покриване на големи територии без използване на кабел;
* Предаване на данни в тримерното пространство;
* Динамична промяна топологията на мрежата;
* Бързо и леко реализиране на канали.
* Недостатъци:
* Задръжка в разпространението на сигнала - създава неудобства при предаване на реч;
* Затихване на сигнала във високочестотния диапазон при дъжд и сняг;
* Внасяне на шумове при попадане на слънчеви лъчи върху наземните станции.

Сателитната технология стана водеща в телевизионната инфраструктура в Европа, като изпревари наземното радио разпръскване и кабелния прием. Около 84 млн. европейски домакинства използват сателитна (Direct-to-Home, DTH) технология като основен начин за приемане на телевизия (за 2012г). Най-важните фактори за растеж са развитието на цифрово приемане и HD. Цифровизацията на спътниковия сигнал е 99% в сравнение с 31% през кабелелено разпространение.

Целта на настоящата дипломна работа е да се проектира антена за спътниково телевизонно приемане, израсняване на методите за предаване на сигналите, изисквания и определяне на основните блокове на използваната апаратура, насочване на параболичната антена, отчитане на предимствата и недостатъците на раличните технологии, стандарти и апаратни елементи.

Глава 1 - Състояние на проблема по литературни данни

1.1. Характеристики на DVB.

Разпръскването на телевизионни програми (TV Broadcasting) е от типа "точка - много точки" (point to multipoint). Разпръскването на телевизионните програми става по следните основни методи:Чрез изкуствени спътници на земята (DVB-S, DVB-S2 и DVB-SH), чрез кабелна разпределителна мрежа (DVB-C , DVB-C2), чрез наземни предавателни мрежи ( DVB-T , DVB-T2), чрез наземна цифрова телевизия за мобилни интелигентни устройства (DVB-H, DVB-SH) и микровълни (DVB- MT). В последните години много бързо се развива разпръскването на телевизия чрез Интернет.

Стандарт
Канал
Вид на капала
Модулация
Честотна лента
Отношение S/N
Селективен фадннг
DVB-C DVB-C2
кабел
Гаусов
m-QAM
тясна - 8 MHz
високо
няма
DVB-S DVB-S2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.