Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане


Категория на документа: Други1. Д. Йорданова., Радиокомуникационна техника, Сиела, София, 2006.

2. Д. Добрев, Л. Йорданова., Приемане на радио- и телевизионни програми чрез спътници и по кабел, Електронинвест, София, 1996

3. К. Конов., Цифрово радио и телевизионно разпръскване, ДИОС, София, 2011.

4. К. Конов., Цифрова спътникова телевизия, ДИОС, София, 2012.

5. В. Демирев., Мобилни и персонални спътникови комуникации, Технически университет - София, София, 2010.

6. Н. Додов., Антени и СВЧ устройства, Техника, София, 1989.

7. ETSI EN 300 421 v1.1.2 (1997-08). Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services.

8. Maral G., M. Bousquet, Satellite Communications Systems. John Wiley & Sons Ltd., 2009.

4.12. Списък на използваните означения:

APSK - Amplitude Phase Shift Keying

ATSC - Advanced Television System Committee

DBS - Direct Broadcasting Satellite

DVB - Digital Video Broadcasting

DVB-S - Digital Video Broadcasting for digital Satellite Television

DVB-C - Digital Video Broadcasting for digital Cable Television

DVB-T - Digital Video Broadcasting for digital Terrestrial Television

DVB-H - Digital Video Broadcasting for Handsheld Terminals

EBU - European Broadcast Union

EDTV - Enhanced Definition Television

ETSI - European Telecommunication Standart

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDTV - High Definition Television

SDTV - Standard-definition television

IEC - International Electrotechnical Commission

ISO- International Standards Organization
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.