Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане


Категория на документа: Други


MPEG - Moving Pictures Experts Group

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplex

PSK - Phase Shift Keying

QAM - Quadrature Amplitude Modulation

QPSK - Quaternary Phase Shift Keying

SDTV - Standart Definition Television

STB - Set-Top-Box

TDM - Time Division Multiplexing

TMDS (Transition-Minimized Differential Signaling)
4.13. Съдържание
Увод 1
Глава 1 - Състояние на проблема по литературни данни
1.1. Характеристики на DVB ................................................................................2
1.2. Спътниково разпръскване ......................................................................................3
1.3. Обща представа за енергийните съотношения на СРПС ...................................... 5
1.4. HDMI интерфейс ....................................................................................................6
1.5. MPEG - 2 ............................................................................................................ 8
1.5.1. Формиране на цифровия поток......................................................................................9
1.5.2. Компресация на движението........................................................................................10
1.5.3. Профили и нива ............................................................................................................11
1.5.4. Дискретно косинусово преобразуване........................................................................12

Глава 2 - Теоретично решение на поставената задача. Формиране на сигналите на спътникови телевизионни програми по стандартите DVB-S
2.1. Функционална схема на DVB-S ....................................................................13
2.2. Изравняване енергията на спектъра на сигнала ..................................................14
2.3. Reed Solomon кодиране ..............................................................................16
2.4. Разместване на байтовете (Interleaver) .........................................................18
2.5. Конволюционно кодиране ..........................................................................22
2.6. Филтриране ..................................................................................................23
2.7. QPSK модулатор ..............................................................................................24
2.8. Капацитет на канала за пренос ............................................................................25
2.9. Приемане на DVB-S ...............................................................................................27
2.10. Стандарт DVB-S2 .................................................................................................29

Глава 3 - Описание на апаратната и софтуерната част
3.1. Малкошумящ конвертор (Low Noise Convertor) ............................................30
3.1.1. Принцип на изграждане ...........................................................................30
3.1.2. Изисквания ................................................................................................31
3.2. Коаксиален кабел .......................................................................................31
3.3. Основни характеристики и параметри .................................................................32
3.4. Насочване на антената ................................................................................33
3.4.1. Методика за определяне на ъглите на азимут и елевация към GEO спътник.........35
3.5. Параболични антени ......................................................................................36Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.