Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане


Категория на документа: Други1.5.1. Формиране на цифровия поток

MPEG - 2 уточнява синтаксиса и семантиката на цифровия видео поток. Това включва параметри като скорост на цифровия поток, размерът на картината и разрешаващите способности, които могат да бъдат приложени, а така също и начинът по който трябва да се декодира, за да се реконструира картината. Това, което този стандарт не определя, е как ще са изпълнени кодерът и декодерът, а само че те трябва да са съвместими с MPEG - 2 цифровата последователност. Това дава възможност да се развият най - добрите кодиращи и декодиращи методи. Гамата от възможности на MPEG - 2 са толкова широки, че не всички възможности на стандарта са използвани от приложенията. MPEG - 2 стандартът се състой от три части в които се разглеждат :
* част 1-ва - организация на бит потока и структурата на рамката ;
* част 2-ра - съкрацаване на цифровият поток на видеосигнала;
* част 3-та - съкращаване на цифровият поток на звуковия сигнал.

В студиото аналоговите RGB сигнали се преобразуват в два цветоразликови сигнали и един за яркост.Сигналите Y, CB и CR се подават на три аналого-цифрови преобразуватели за формиране съответно на три цифрови потока. При формат 4:2:2 яркостният сигнал се дискретизира с честота 13,5 MHz, а цветоразликовите сигнали с честота 6,75 MHz.Преди АЦП се включват предфилтри с максимална честота на пропускане съответно ƒmax =5,75 MHz за Y и ƒmax =2,75 MHz за CB и CR.

В изходите на АЦП се получава последователност от 8-битови (или 10-битови) отчета за сигнала за яркост Y и за двата сигнала на цветовите разлики CB и CR. В един кадър от изображението отчетите се подреждат в правоъгълна матрица 720 x 576 за сигнала за яркост и 360 x 288 за сигналите на цветовите разлики, т.е. в един ред от развивката има 720 отчета за сигнала за яркост и 360 отчета на сигналите за цветност (за телевизия със стандартна разделителна пособност).

По вертикалата отчетите са 576 (576 реда) за сигналите за яркост и съответно 288 за сигналите за цветовите разлики. Обработването на видеосигнала с цел съкращаване става по блокове с формат 8 x 8 отчета. Следователно отчетите на сигнала за яркост се разпределя на 90 блока в хоризонтална посока и 72 блока във вертикална посока. Четири блока от отчетите за яркост образуват един макроблок. Броят на блоковете с отчетите на сигнала за цветовите разлики в макроблока зависи от избраният формат на дискретизиране (Таблица 3.1). При формат 4:4:4 в един макроблок има четири блока за яркост Y и по четири блока за сигналите за цветовите разлики CB и CR. При формата 4:2:2 в един макроблок има четири блока за сигнала за яркостния сигнал Y и по два блока за сигналите за цветовите разлики CB и CR, доката при 4:2:0 има само по един блок за цветовите разлики.

Формат 4:4:4
Формат 4:2:2
Формат 4:2:0
Блокове на сигналите за яркост Y
4
4
4
Блокове на сигналите за цветност (Св + CR)
8

2
Блокове на сигнала за цветност Св
4
2
1
Блокове на сигнала за цветност CR
4
2
1


Макроблоковете един след друг в хоризонтална посока образуват сегмент. Дължината на сегмента е равна на продължителността на реда от развивката. Сегмента в рамката на изображението образува кадър (или рамка). Няколко -обикновенно 12 или 15 следващи един след друг кадъра, образуват група от изображения. Групата от изображения се използва за вътрешно кадрово кодиране. Последователността от групи образува видеопоследователност. Видеопоследователността се предхожда от заглавие и завършва с код за край.

Начини за съкращаване на излишната информация :

I начин -Междукадрова компресия

II начин -Вътрешно кадрова компресия

III начин -Статистическо съкращаване -съкращаване с предсказване с определена степен на достоверност (грешка).

IV начин- Психопатично съкращаване - основава се на особеностите на зрителната система на човека. Най-точно предаване трябва да е на яркостните градации, т.к. зрението е по чувствително към детайлностга, отколкото към цветността.

1.5.2. Компресация на движението

В реалното телевизионно изображение има два вида компоненти: единият компонент - това са новите части на изображението (ентропия), а другият - тези които се очакват и са непроменени в следващите един след друг кадри. Задачата на кодиращото устройство е да отдели ентропията и да я предаде в канала за връзка. Колкото по-точно се отделя ентропията толкова по-ефективна е работата на кодиращото устройство и толкова по-малка ще е скоростта на изходният цифров поток. В новите генерации на MPEG-2 кодиращи устройства се използват високоефективни програмни продукти, позволяващи да се получи добро качество на телевизионното изображение при значително съкратена скорост на цифровият поток.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.