Проектиране на асинхронен двигател


Категория на документа: Други


УВОД

Проектирането на електрическата машина включва избора и изчисляването на размерите на статора и ротора, на намотките, на изолацията и на конструктивните части, обединяването им в конструктивни възли и общото комплектуване на всички нейни части. Същевременно се избират материалите за отделните части на машината. Материалите и размерите трябва да бъдат така избрани и отделните части така обединени, че машината да съответства по възможност най-добре на предназначението си да бъде най-икономична в експлоатацията и за производството.

Задачата на проетирането е да се получи сигорна и икономична машина в експлоатация, проста за изработване и евтина.

При проектиране на една електрическа машина, се налага да се вземат под внимание голям брой фактори, от които зависят нейните експлоатационни свойства, теглото и стойността на материалите, разходите за изработване на машината и нейната сигорност в работа.

Първите машини са били построени по проекти на Доливо-Доброволски в началото на 90-те години -на миналия век. Ако се сравнят машините от онова време със съвременните машини, може да се установи преди всичко голяма разлика в тяхното тегло. Съвременните машини са 3-4 пъти по-леки от старите. Това се обяснява не само с обстоятелството, че съвременните материали са станали по добри, но главно с това, че сега сме се научили по-рационално да ги използуваме и да осигуряваме за машините по-добро охлаждане. Особено необходимо е да се отбележи второто, тъй като прогресът в построяването на електрически машини е тясно свързан с развитието и усъвършенствуването на тяхната вентилация.

Според развитието на техниката, подобряването на материалите, натрупването на опит и задълбочаването на теоретичните знания става възможно да се проектират и произвеждат по-съвършенн машини кактю по технически, така и по икономически показатели. Във връзка* с това възниква необходимост от преразглеждане на съществуващите серии машини по отношение на натоварването на техните електрически и магнитни части, използуването на нови материали и по-рационално съотношение на размерите. Следователно възниква необходимост от проектиране на нови серии машини. Някои въпроси от това проектиране ще бъдат засегнати.

Днес в СССР се произвеждат серии машини, които удовлетворяват изискванията на електрическите станции, промишлеността, електрифицирания транспорт и селското стопанство. Но някои от тях изискват понататъшно усъвършенствуване. Голямо внимание трябва да се отделя на сериите машини за масово общопромишлено използуване, каквито са например трифазните асинхронни двигатели с мощност от 0,6 до 100 квт. Общата мощност на такива двигатели, намиращи се в различни уредби, достига до 40-50% от инсталираната мощност на електрическите централи.

При проектирането трябва да се използува предшествуващият опит и да се ориентираме от данните на съвременните машини. Обаче необходимо е на тези данни да се гледа критически-да се открият недостатъците на машините и да се намерят начини за тяхното отстраняване.

ГЛАВА ПЪРВА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

1. Определяне на броя на чифтовете полюси:

(1-1)
където: е синхронната честота на въртене, [min-1] ;

- честотата на захранващото напрежение, [Hz] .

Избор на главните размери и изчисляване на статорната намотка

2. Определяне на височината на оста на въртене:

Предварително по зададените и определям височината на оста на въртене m по фиг.1.1

Фиг. 1.1 Височини на оста на въртене h на двигатели от серия 4А с различна мощност и честота на въртене

От реда на височините на оста на въртене (табл. 1.1) се избира най-близката до предварително намерената най-малка стандартна стойност за:

Определянето на външният диаметър на статора се избира от вторият ред на табл. 1.1 в зависимост от избраната величина на оста на въртене :

mм,m избирам най-близката по стойност, по-малка от изчисленото.

Таблица 1. 1
Височина на оста на въртене на електрическите машини (по ГОСТ 13257-73) и съответните им външни диаметри на статорите на асинхронните двигатели от серията 4А
h, mm
56
63
71
80
90
100
112
132Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на асинхронен двигател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.