Проектиране на еднозонова система за климатизиране на въздуха на текстилно предприятие


Категория на документа: Други


Курсова работа

Проектиране на еднозонова система за климатизиране на въздуха на текстилно предприятие

Целта на този проект е да бъде изчислена- проектирана климатична инсталация за текстилен цех изграден на територията на град Оряхово. За протичане на технологичните процеси е необходима да се поддържат и контролират параметрите на въздуха подаван към предприятието. Основна задача е поддържане на необходимата температура и влажност на въздуха съобразно сезоните. Движението на въздуха се осъществява посредством вентилатори- нагнетяват и изсмукват въздуха от климатизирания обем. Обработката на въздуха се осъществява във въздухообработваща централа. За големите предприятия /цехове/, тя е от зидан тип. Монолитна е и е от измазани тухлени стени. В образуваните затворени пространства се разполагат вентилаторите и съораженията за обработка на въздуха с вода, а в специално предвидени отвор в стените, пода и тавана- филтрите, регулиращи устройства, топлообменниците. Основни елементи- предпазна решетка за външен въздух, филтър, оросителна камера, калориферна група, нагнетателни осови вентилатори, барабанен самопочистващ се въздушен филтър, осови смукателни вентилатори, предпазна решетка за изхвърляния въздух. Въздуоводите в нагнетателната част са метални- от ламарина, а в смукателната част зидани, като те са разположени в подовата конструкция, стените им са измазани с гладка циментова замазка. С калориферите се загрява въздуха в системите за кондициониране на въздуха. Чрез оросителната камера се поддържа и регулира влажността в климатизирания обем

Задачата е да се изгради климатична инсталация на производствен цех на текстилно предприятие разположено на територията на град Оряхово. За град Оряхово съгласно Наредба №15 са ни известни следните климатични данни:
1.За зимният сезон:
-температура външна °С
- относителна влажност %
2.За летният сезон:
-температура външна °С
- относителна влажност %
Също така е известно барометричното налягане за град Оряхово, при което се изчертават процесите в h-x диаграмата: Рbar=100,9 kPa.При определяне на параметрите също са ни необходими изискванията за микро климата в производствения цех, съответно през различните сезони:
1.За зимният сезон:
-температура вътрешна °С
- относителна влажност %
2.За летният сезон:
-температура вътрешна °С
- относителна влажност %-определена от построяването на процеса в h-x диаграмата.

Определяне на ограждащите строителни конструкции:
1.Външни стени(материали)- стената е изградена от решетъчни тухли с дебелина δ=250 мм, външна мазилка δ=20 мм, вътрешна мазилка δ=20 мм

1.решетъчни тухли
- δ=250 мм

2.външна мазилка
- δ=20 мм

3.вътрешна мазилка
- δ=20 мм

Покривна конструкция- тя се състои от вътрешна замазка, бетонна плоча, топлоизолация от пенобетон, замазка и хидроизолация.

Елементите на покривната конструкция са следните:
1.мазилка- цименто-пясъчен разтвор и тя има следните характеристики: - δ=20 мм

2.бетонна плоча
- δ=150 мм

3.изолация
- δ=70 мм определена след пресмятане

4.хидроизолация-битум
- δ=30 мм

Под

1.пясък
-δ=40 ммСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на еднозонова система за климатизиране на въздуха на текстилно предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.