Проектиране на импулсна схема с ТТЛ елементи


Категория на документа: Други


РУ "Ангел Кънчев"
Факултет: ЕЕА
Катедра: Комуникационна техника и технологи
Специалност: Компютърни системи и технологи
Курсова работа
По "Цифрова схемотехника"
Проектиране на импулсна схема с ТТЛ елементи

Студент:
Фак.№
Група:
Специалност: КСТ
Дата на предаване: Ръководител:

Задание

Да се проектира импулсна схема с ТТЛ елементи, която генерира импулс с продължителност 16s винаги, когато входния сигнал след като превиши 2,5V не спада под -2,3V в следващите 7ms. В противен случай да се генерира импулсна поредица с честота на повторение 336kHz и коефициент на запълване 0,26 докато входният сигнал отново превиши 2,5V.

Справочни данни за стандартна ТТЛ схема

Означение
Параметър
СтойностТипична
Максимална
1
Ii1
Входен ток при 1 на входа
10μА
40 μА
2
Ii0
Входен ток при 0 на входа
1,1mA
1,6mA
3
Iо0
Изходен ток при 1 на изхода
0,4 mA

4
Iо0
Изходен ток при 0 на изхода
1,6 mA

5

Входен ток при напрежение UПСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на импулсна схема с ТТЛ елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.