Проектиране на инструментален усилвател


Категория на документа: ДругиТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

ФЕТТ, Катедра "Електронна техника"

Курсов проект
по
"Аналогова схемотехника"

Тема: Проектиране на инструментален усилвател

Разработил: XXX Проверил: доц. д-р инж. Ивайло М. Пандиев
Фак. № XXX
Група: 35

София 2013

Съдържание

1. Кратка теоретична постановка.......................................................................................................3

2. Съставяне на блокова схема и дефиниране на параметрите на стъпалата.........................5

3. Проектиране и изчисляване на отделните стъпала и части....................................................6

4. Изчисляване на общите характеристики и параметри на устройството............................10

5. Симулационно тестване в постояннотокова и честотна област............................................11

6. Графична част..............................................................................................12

6.1. Електрическа схема...............................................................................................12

6.2. Графичен оригинал на печатна платка(разположение на елементите, страна спойки,

страна елементи)............... .............................................................................13

6.3. Спецификация на елементите..........................................................................14

7. Използвана литература....................................................................................................15

1. Кратка теоретична постановка:

Инструменталните усилватели (instrumental amplifiers - in-amps) са усилвателни схеми (усилвателни блокове) с въведена отрицателна обратна връзка. Те имат диференциален (симетричен) вход и единичен (несиметричен) изход. Характеризират се с голямо входно съпротивление (Rin+=Rin-=109Ω до 1012 Ω), малък входен поляризиращ ток (IiB<10nA) и голям коефициент на подтискане на симфазни сигнали (CMRR е от 80dB до 120dB). Инструменталните усливатели притежават вградена верига на ООВ, която е изолирана от входните изводи на схемата и коефициента на усилване по напрежение обикновенно се задава от външно включван във веригата на ООВ резистор RGAIN.При тях изходното напрежение може да се изрази по следния начин :

Uо' = АdUid + АсмUicм + U00 = Uо (1 + е см + eнес ), където

Uо е изходното напрежение при идеален измервателен усилвател;

- грешка от синфазния сигнал;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на инструментален усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.