Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: ДругиРУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
КАТЕДРА "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ"

по

"ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ"

ЗАДАНИЕ: Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция

Изготвил: Гюнай Акифов

специалност: ЕЕЕО

фак. №103055, гр. 19
Проверил: доц. д-р инж. В. Русева

................................................

дата:16.05.08

I. МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

1. Определяне височината на окачване на мълниезащитното въже h и височината на допълнителната мачта за окачването му hдоп

а) Еденични стълбове (фиг. 1 и 2)

1) Определят се радиусите на мълниезащитната зона rxi на височината на всеки един от проводниците hxi по следната формула:
rx=1,7.hст - hx0,92;

Ако всички радиуси rxi са ≥ ri, то стълбът е достатъчно висок и h=hст. Ако rxi
hизч= rx1,7 + hx0,92;

2) Пресмята се защитният ъгъл α за всяка фаза или поне за най-лошо разположената (най-издадената). ∢α=20o за еденични стълбове и ∢α=30o за портални стълбове.

α=arctgα= arctgrxhизч - hx;

Има два възможни случая:

- Ако α≤30o, то се приема, че h= hизч.
- Ако α>30o, в такъв случай се увеличава h над hизч докато се получи α≤30o.

tg30o=0,58 → rxh- hx = rxha = 0,58; ha=h - hx →

→ ha= rx0,58 → h= ha + hx= rx0,58 + hx за α≤30o

При стълбовете с две тройки проводници се процедира по същият начин.

б)Портални стълбове (фиг. 3)
1) За да се определи h и hдоп, трябва да се пресметне ha.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.