Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: Други


За проводник 3:

∢α3= arctgα= arctgrx3hст- hx3= arctg6,136 - 24,5= arctg0,53=27,9o<30o→условието е изпълнено

б) Еденичен стълб с две тройки проводници (фиг. 2)

Дадени данни:

r1=4,4 m; h1=27,5 m; hст=36 m;

r2=6,4 m; h2=21 m;

r3=4,4m; h3=14,5 m;

дадени ri:

rx1= 1,7.hст- hx10,92= 1,7.36- 27,50,92= 10,38 m. > r1=4,4 m;

rx2= 1,7.36- 210,92= 22,39 m. > r2=6,4 m;

rx3= 1,7.36- 14,50,92= 34,4 m. > r3=4,4 m;

Тъй като всички радиуси rxi са > от ri, то стълбът е достатъчно висок и h= hст=36 m.

Правим проверка за защитният ъгъл α(≤30o):

За проводник 1:

∢α1= arctgα= arctgrx1hст- hx1= arctg4,436-27,5= arctg0,52= 27,37o<30o→условието е изпълнено

За проводник 2:

∢α2= arctgα= arctgrx2hст- hx2= arctg6,436-21= arctg0,426= 23,1o<30o→условието е изпълнено

За проводник 3:

∢α3= arctgα= arctgrx3hст- hx3= arctg4,436-14,5= arctg0,2= 11,56o<30o→условието е изпълнено

→ Стълбът е защитен, няма необходимост от мачта.

в) Портален стълб с две мачти (фиг. 3)

Дадени данни:

hоп= 14,5 m. L= 5,5 m.

hп= 13 m. a= 5,5 m.

ha= (hоп - hп) + hдоп → hдоп= ha - (hоп - hп)

Приемаме, че b=L ( L≤b≤1,5a=8,25)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.